Menu

Reference

AKI ELECTRONIC, spol. s r. o.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)

BD Sensors s.r.o.

Teplotní komora (CTS GmbH, Německo)

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

GDS Optický emisní spektrometr (Horiba Scientific, Francie)

České vysoké učení technické v Praze

Sestava 2 klimatických komor (CTS GmbH, Německo)
Kompaktní spektrofluorometr (Horiba Scientific, Francie)
Termický analyzátor TG-DTA/DSC (Setaram Instrumentation, Francie)

Elektrotechnický zkušební ústav

Velkoobjemová klimatická komora (CTS GmbH, Německo)

ELKO EP, s.r.o.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)

ERA a.s.

Teplotní a klimatické komory (CTS GmbH, Německo)

Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně

Izotermální titrační mikrokalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)
Diferenční skenovací mikrokalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)
Mikroskop atomárních sil (AFM) (JPK, Německo)

Generální ředitelství cel

Videomikroskop (Hirox, Europe)

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Fotoelektronový spektrometr (Kratos Analytical, Velká Británie)

Geologický ústav SAV

Mikroskop s Ramanovskou a infračervenou spektroskopií (Horiba Scientific, Francie)
Ramanův mikrospektrometr (Horiba Scientific, Francie)

GUMOTEX a.s.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)

HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)
Komora pro zkoušky teplotními šoky (CTS GmbH, Německo)

Honeywell, spol. s r.o.

Klimatická teplotní komora k testovacím systémům LDS (budičům vibrací) (CTS GmbH, Německo)

INDET SAFETY SYSTEMS a.s.

Teplotní a klimatické komory (CTS GmbH, Německo)

INOVA Praha s.r.o.

4 Klimatické komory (CTS GmbH, Německo)
6 Teplotních testovacích komor (CTS GmbH, Německo)

Intertell spol. s r.o.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)
Komora pro testy hořlavosti (Karg)
Korozní komora (Köhler, Německo)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mikroskop skenující sondou (JPK, Německo)
Fluorescenční spektrofotometr (Horiba Scientific, Francie)

MAGNETON a.s.

Zkušební stav pro alternátory a spouštěče (D&V Electronics, Kanada)
Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)
Komora pro zkoušky prachem (PTL)
Korozní komora (Liebisch)
Teplotní šoková komora (Espec)

MANN+HUMMEL Service s.r.o.

Klimatická teplotní komora pro zkušební vibrační zařízení (CTS GmbH, Německo)
Teplotní stresové komory (CTS GmbH, Německo)
Klimatická stresová komora (CTS GmbH, Německo)
Teplotní komora (CTS GmbH, Německo)
Teplotní komora v exploziodolném provedení (CTS GmbH, Německo)

Masarykova univerzita

Fluorescenční spektrometr (Horiba Scientific, Francie)
Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)
Kombinovaný AFM / invertovaný optický mikroskop (JPK, Německo)
Kompaktní spektrofluorometr (Horiba Scientific, Francie)
Ramanův mikrospektrometr (Horiba Scientific, Francie)
VUV/VIS/NIR elipsometr (Horiba Scientific, Francie)

MEGATECH Industries Jablonec s.r.o.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)

Národní muzeum v Praze

Elektronová mikrosonda (Cameca, Francie)
Rastrovací elekronový mikroskop (Hitachi, Japonsko)

Ostravská univerzita v Ostravě

Termický analyzátor SETSYS TG-DSC (Setaram Instrumentation, Francie)

PRAMACOM-HT, spol. s r. o.

Klimatická komora (CTS GmbH, Německo)

Rohde & Schwarz závod Vimperk

Walk - in - teplotní testovací komora (CTS GmbH, Německo)

Slovenská akademie věd Košice

GDS - optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem (Horiba Scientific, Francie)

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Spektrofluorometr / dvojitý monochromátor (Horiba Scientific, Francie)

Technická univerzita v Košicích

Analyzátor 3D SENSYS TG-DSC (Setaram Instrumentation, Francie)
Klimatická šoková komora (CTS GmbH, Německo)
Stolní elektronový mikroskop (Hitachi, Japonsko)

Technická univerzita v Liberci

Analyzátor tepelné vodivosti Tci (C-Therm, Kanada)
Mikroskop s rastrující sondou AFM (JPK, Německo)

Univerzita Karlova v Praze

Konfokální Ramanův mikrospektrometr (Horiba Scientific, Francie)
Termický analyzátor TG-DTA/DSC (Setaram Instrumentation, Francie)
Stolní rastrovací elektronový mikroskop (Hitachi, Japonsko)
Sievertův volumetrický sorpční analyzátor s hmotnostním spektrometrem (Setaram Instrumentation, Francie)

Univerzita Komenského v Bratislavě

Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)

Univerzita Palackého v Olomouci

Digitální rastrovací elektronový mikroskop (Hitachi, Japonsko)
Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)
Optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem (Horiba Scientific, Francie)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spektroskopická sestava: Zobrazovací spektrometr, CCD kamery (Horiba Scientific, Francie)

Univerzita Pardubice

Diferenciální skenovací kalorimetr (Setaram Instrumentation, Francie)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)

Ústav anorganické chemie AV ČR

Fluorescenční spektrometr (Horiba Scientific, Francie)

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikologie SAV

Kompaktní spektrofluorometr (Horiba Scientific, Francie)

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Fluorescenční spektrometr (Horiba Scientific, Francie)

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Konfokální Ramanův mikrospektrometr (Horiba Scientific, Francie)
Optický litograf (Mask Aligner) (SÜSS MicroTec, Německo)
Rastrovací elektronový mikroskop (Hitachi, Japonsko)
Spektrofluorometr vč. mikroskopu (Horiba Scientific, Francie)
Spincoater vč. příslušenství (SÜSS MicroTec, Německo)

Ústav geoniky AV ČR

Termální analyzér s hmotnostním spektrometrem (Setaram Instrumentation, Francie)

Ústav chemických procesů AV ČR

Mikrokalorimetr MicroDSC (Setaram Instrumentation, Francie)

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)

Ústav materiálového výskumu SAV

Ramanovský mikroskop (Horiba Scientific, Francie)

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Izotermální titrační kalorimetr (MicroCal, Part of GE Healthcare)

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Ruční soukrytovací zařízení (SÜSS MicroTec, Německo)

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Digitální mikroskop (Hirox, Europe)
Klimatická komora s dávkováním experimentálního plynu (CTS GmbH, Německo)
Klimatická testovací komora (CTS GmbH, Německo)

VUES Brno s.r.o.

Hystograf (Brockhaus Messtechnik, Německo)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Analyzátor rozložení velikosti částic - granulometr (Horiba Scientific, Francie)
Optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem (Horiba Scientific, Francie)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Analyzátor částic (Horiba Scientific, Francie)
Měřící systém pro studium magneticky měkkých materiálů (hystergraf) (Brockhaus Messtechnik, Německo)
Měřící systém pro studium magneticky tvrdých materiálů (hystergraf) (Brockhaus Messtechnik, Německo)
Ramanův spektrometr (Horiba Scientific, Francie)
SPRi (Horiba Scientific, Francie)
SPRi Arrayer (Horiba Scientific, Francie)
Surface plasmon resonance imaging (SPRi) (Horiba Scientific, Francie)

Vysoké učení technické v Brně

Elektronový spektrometr pro chemickou analýzu (Kratos Analytical, V. Británie)
Spektrální elipsometr (Horiba Scientific, Francie)
Spektroskopický elipsometr (Horiba Scientific, Francie)
Steady-state spektrofluorimetr a TCSPC lifetime (Horiba Scientific, Francie)
Teplotní komora (CTS GmbH, Německo)
Termický analyzátor TG-DTA/DSC (Setaram Instrumentation, Francie)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Rastrovací elektronový mikroskop se studenou katodou (Hitachi, Japonsko)

Západočeská univerzita v Plzni

3D digitální videomikroskop (Hirox, Europe)
Mikroskop atomárních sil (AFM) (AIST-NT, USA)
Ramanův mikrospektrometr (Horiba Scientific, Francie)

ZPA Pečky a.s.

Teplotní komora (CTS GmbH, Německo)

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás