Menu

Přístroje

Automatické kontrastovací zařízení pro ultratenké řezy Leica EM AC20

Automatické kontrastovací zařízení pro ultratenké řezy zajišťuje minimální interakci uživatele s reagenciemi a redukuje jejich spotřebu. Reagencie jsou čerpány pomocí peristaltické pumpy a pomocí soustavy trubic až ke vzorkům. Speciální uchycení vzorků a plně automatizovaný systém zajišťuje oboustranné kontrastování a reprodukovatelné výsledky.

Specifikace:

 • Automatizované kontrastování ultratenkých řezů
 • Minimální kontakt uživatele s reagencemi, bezpeční pracovní podmínky
 • Minimální interakce uživatele v plně automatizovaném procesu
 • Oboustranné kontrastování
 • Minimální spotřeba materiálu

stránky výrobce

Automatizovaný systém pro naprašování a napařování tenké vodivé vrstvy kovu nebo uhlíku za nízkého vakua Leica EM ACE200

Leica EM ACE200 je automatizovaný systém určený k pokrývání vzorků kovovými nebo uhlíkovými vrstvami pro následné analyzování vzorku v SEM a TEM. Tento přístroj přináší reprodukovatelné výsledky v plně automatizovaném procesu. Disponuje dvěma vyměnitelnými hlavami k naprašování kovů nebo napařování uhlíku se snadnou a lehkou výměnou. Systém volitelně nabízí integrované měření tloušťky nanesené vrstvy pomocí krystalu a doutnavý výboj (Glow discharge).

Specifikace:

 • Naprašování kovu a napařování uhlíku pomocí jednoho přístroje
 • Naprašování v difuzním nebo směrovém režimu
 • Napařování v pulsním režimu nebo režimu flash  
 • Aktivní patentovaná regulace tloušťky při napařování uhlíkové vrstvy (pulsní režim)
 • Doutnavý výboj
 • Standardní nebo Planetární stolek na vzorky
 • Měření nanesené tloušťky pomocí krystalu
 • Dotykový displej s intuitivním uživatelským rozhraním
 • Snadno vyměnitelné dvířka, stínění, vnitřní komora a stolek
 • Pracovní plyn Argon
 • Rotační vakuová pumpa 

stránky výrobce

Automatizovaný systém pro naprašování a napařování tenké vodivé vrstvy kovu nebo uhlíku za vysokého vakua Leica EM ACE600

Leica EM ACE600 je automatizovaný systém určený k pokrývání vzorků kovovými nebo uhlíkovými vrstvami ve vysokém vakuu pro následné SEM a TEM analýzy. Přístroj vytváří reprodukovatelné výsledky v plně automatizovaném procesu s možností vytváření vlastních protokolů přípravy. Disponuje dvěma vyměnitelnými hlavami k naprašování nebo napařování. Použití duálního systému hlav umožňuje nanesení dvou vodivých vrstev současně bez porušení vakua.  Systém volitelně nabízí integrované měření tloušťky nanesené vrstvy pomocí krystalu a doutnavý výboj (Glow discharge).

Zařízení je konfigurováno tak aby umožnilo snadné rozšíření o kryo možnosti pomocí Leica EM VCT100. V této konfiguraci zařízení poskytuje další možnosti, jako: kryo naprašování a napařování, mrazové lámání, double-replica, mrazové sušení, mrazová sublimace a transport vzorku v kryo podmínkách bez porušení vakua až do mikroskopu.

Specifikace:

 • Naprašování kovu a napařování uhlíku pomocí jednoho přístroje
 • e-beam napařování
 • Dvě hlavy současně v libovolné kombinaci
 • Naprašování v difuzním nebo směrovém režimu
 • Napařování v pulsním režimu nebo režimu flash  
 • Aktivní patentovaná regulace expozice při napařování uhlíkové vrstvy (pulsní režim)
 • Doutnavý výboj
 • Standardní, Planetární a Automatizovaný tříosý stolek na vzorky
 • Měření nanesené tloušťky pomocí krystalu přímo na stolku
 • Dotykový displej s intuitivním uživatelským rozhraním
 • Možnost vytváření vlastních protokolů
 • Snadno vyměnitelné dvířka, stínění, vnitřní komora a stolek
 • Pracovní plyn Argon
 • Možnost napouštění pomocí dusíku
 • Integrovaná membránová pumpa + turbo molekulární vývěva

Specifikace s rozšířením o Leica EM VCT100:

 • Transport vzorků v kryo podmínkách až do mikroskopu bez porušení vakua
 • Kryo pumpa pro vyšší vakuum
 • Teplotně ovladatelný stolek pro mrazové lámaní, double replicu, mrazovou sublimaci a mrazové sušení
 • Motorizované výškové nastavení nože pro mrazové lámaní nebo manuální skalpel
 • Stanice pro vkládání vzorků do transportního zařízení
 • Možnost adaptace na jiné zařízení (ultramikrotom, iontové krájení, inkubátor a jiné…)

stránky výrobce

Frézka pro přípravu vzorku před krájením v ultramikrotomu Leica EM TRIM2

Vysokorychlostní frézovací systém s integrovaným stereomikroskopem a LED osvětlením pro úpravu biologický i průmyslových vzorků pro ultramikrotom.
Posun frézovací hlavy s přesností 1µm. Kolmý náhled vzorku k určení přesné pozice pro frézování. Volitelné rozšíření o odsávací jednotku s HEPA filtrem.

stránky výrobce

Iontové odprašování pevných materiálů pro SEM, AFM a Mikrostrukturální analýzy Leica EM TIC 3X

Pro dosáhnutí vysoké kvality řezů tvrdých materiálů bez deformací povrchu pozorované plochy slouží Leica EM TIC 3X. Systém s trojicí iontových děl je určen k přípravě tvrdých, porézních, teplocitlivých, křehkých nebo různorodých materiálů pro SEM, AFM a Mikrostrukturální analýzy (EDS, WDS, Auger, EBSD). Unikátní systém s trojicí iontových děl umožňuje zkrátit dobu přípravy vzorku a dosáhnout hlouběji do vzorku. Přístroj lze nakonfigurovat pomocí velkého množství držáků vzorků přesně dle požadavků dané aplikace. Systém dále umožňuje kontrastování a použití chlazeného stolku.         

Specifikace Leica EM TIC 3X:

 • Velmi velká oblast a rychlost odprašování
 • Urychlovací napětí 1 – 10 kV
 • Životnost iontových zdrojů 350 hodin
 • Bez nutnosti kalibrování iontových zdrojů
 • Vhodné pro široké spektrum materiálů a vhodné pro analýzy EDS, WDS, Auger, EBSD
 • Bez nutnosti předchozího mechanického leštění
 • Držák vzorků až 50x50x10mm
 • Možnost kontrastování vzorku
 • Chlazený stolek, teplota masky až -150°C
 • Možnost karuselového stolku pro více vzorků
 • Procesorem řízená automatická funkce
 • Možnost nastavení každého iontového zdroje samostatně
 • Vysokorozlišovací stereomikroskop s možností kamery
 • LED osvětlení
 • Integrovaná membránová a turbomolekulární pumpa
 • Možnost připojení kryotransportu VCT100

stránky výrobce

Komplexní zařízení pro mechanickou přípravu pevných materiálů Leica EM TXP

Leica EM TXP slouží k mechanické přípravě vzorků SEM, TEM nebo i LM. Umožňuje v jednom přístroji frézování, řezání, broušení a leštění vzorku, bez nutnosti jeho přesouvání. Integrovaný stereomikroskop umožňuje identifikaci a snadnou manipulaci i s malými vzorky. Držák vzorku lze snadno naklánět pro lepší kontrolu opracovávaného povrchu. Přístroj také umožňuje použití automatických procesů.

Specifikace:

 • Umožňuje v jednom přístroji frézování, řezání, broušení, leštění a pozorování vzorku skrz stereomikroskop
 • Speciální design držáků vzorků kompatibilní s Leica EM TIC3X a Leica EM RES102
 • Nastavení tloušťky odbroušení v automatizovaném procesu
 • Automatický pohyb leštícího kotouče a odpočet kroků
 • LED osvětlení
 • Regulace přítlaku
 • Peristaltické chlazení
 • Možnost přípravy disků pro TEM s průměrem 3 mm

stránky výrobce

Korelativní optická mikroskopie pro TEM i SEM s mrazově fixovanými vzorky Leica EM Cryo CLEM

Inovativní Leica EM Cryo CLEM optický fluorescenční mikroskop Leica DM6000 FS představuje řešení pro analýzu zmražených vzorků ve světelném a elektronovém mikroskopu. Mikroskop zahrnuje kryo stolek a kryotransportní zařízení. Objektiv pro  Leica EM Cryo CLEM s nízkou pracovní vzdáleností (

Specifikace:

 • Fluorescenční mikroskop s fixním kryo stolkem, přístup pomocí kryotransportní jednotky
 • Speciální kryo objektiv umožnuje práci přímo v kryo atmosféře
 • Možnost označení signálů ve fluorescenčním mikroskopu
 • Kompatibilita programu se SEM a TEM
 • Automatická čerpání kapalného dusíku do komory stolku z vlastní dewarové nádoby

stránky výrobce

Kryofixace tenkých vzorků pro TEM Leica EM GP

Přístroj je určen ke zmrazení tekutých nebo extrémně tenkých vzorků pro kryoTEM. Lze fixovat jak biologické suspenze tak i průmyslové emulze (vodná, anorganická rozpouštědla). Fixace probíhá prudkým ponořením vzorků do tekutého etanu po odejmutí přebytečné tekutiny ve speciální komoře, která udržuje nastavenou teplotu a vlhkost. Fixované vzorky mohou být na EM mřížkách, safírových discích nebo planžetách pro mrazové lámání. Přístroj je vybaven externím dotykovým displejem k nastavení parametrů. Speciální komora je prosklená a vybavená antimlhovým vyhříváním.

Specifikace Leica EM CPD300:

 • Mikroprocesorem řízená funkce a externí dotykový display
 • Automatická kontrola teploty a vlhkosti (environmentální komora)
 • Automatizovaný jednostranný, oboustranný nebo mnohonásobný „blotting“, odsávání přebytečné tekutiny
 • Boční port pro přístup do environmentální komory 
 • Interní LED osvětlení komory
 • Bezpečné doplňování chladícího média
 • Automatická detekce teploty
 • Stereomikroskop
 • Kompatibilita s kryo TEM transferním systémem

stránky výrobce

Kryotransportní jednotka Leica EM VCT500

Leica EM VCT500 je kryo transportní systém, který zabezpečuje transport vzorků mezi zařízeními pro jejich přípravu a různými analytickými systémy prostřednictvím samostatné přenosné jednotky.

Vzorky se přenesou v definovaném prostředí (např. ochranném plynu nebo vysoké vakuu) z přípravy k analyzační jednotce. Kromě toho vzorek může být v kryo teplotách. VCT500 lze připojit k jakékoliv systému SEM, FIB, SIMS, AFM nebo XPS.

stránky výrobce

Mechanická příprava skleněných nožů pro ultramikrotom metodou balančního lámání Leica EM KMR3

Plně mechanický přístroj určený pro výrobu skleněných nožů z 6.4, 8 a 10 mm tlustých skleněných pásků s použitím metody rovnovážného lomu. Obsluha přístroje je velmi jednoduchá. Pásek se nastaví do správné pozice pomocí vodiče. Místo lomu se narýhuje a pomocí hlavy je na obě strany lomu vyvinut stejný tlak. Pásek se dělí vždy na polovinu až se z posledního kusu vytvoří nůž o 45°. Kvalita ostří je tedy velmi vysoká. Jednoduchost obsluhy přístroje umožní po velmi krátké době zaučení vytvářet nože o nejvyšší kvalitě.

stránky výrobce

Mechanická příprava vzorků pro farmaceutický průmysl Leica EM RAPID

Mechanická frézka Leica EM RAPID je speciálně přizpůsobena pro farmaceutický výzkum. Umožňuje přípravu vzorků pro analýzu účinné látky v pevných léčivech.

Karbidová nebo diamantová frézka řeže pilulky bez rozlámání. Má nastavitelnou řeznou rychlost mezi 300 a 20000 otáčkami za minutu, definovaný krok pro odstranění jednotlivých vrstev, extrakci s nízkou hlučností a filtraci s HEPA filtrem.

stránky výrobce

Mikrovlnný tkáňový procesor Leica EM AMW

Mikrovlnný tkáňový procesor. Velmi rychlé zpracování vzorků s minimálním zásahem uživatele díky kombinaci mikrovlnné komory a automatizované výměně reagencií. Mono mikrovlnný mód v komoře vzorku soustředí mikrovlnné záření na specifickou oblast, výsledkem je rovnoměrně rozložené pole bez horkých a studených míst. Obklopuje vzorek a tím eliminuje i vsakování vody. Přesné měření teploty reagencií softwarem a bezkontaktní infračervená čidla zabezpečují přesné a reprodukovatelné výsledky. Veškeré informace jsou zobrazovány na barevné displeji

Specifikace:

 • Mikrovlnný tkáňový procesor
 • Mono mód mikrovlnného záření zajišťuje homogenní rozdělení intenzity v procesní komoře
 • Nastavení výkonu záření s přesností na 1W
 • Automatická výměna reagencií při procesu
 • Plně automatizovaný proces
 • Dotykový display s intuitivním uživatelským rozhraním
 • Možnost naprogramovat vlastní protokoly přípravy vzorků
 • On-line měření teploty

stránky výrobce

Mrazová substituce a fixování vzorků za nízké teploty Leica EM AFS2 a FSP

Přístroj umožňuje zpracovávat vzorky pomocí mrazové substituce. Vzorky jsou zpracovány v kryokomoře, která je plněna párami tekutého dusíku z Dewarovy nádoby o objemu 35 l. Systém je vybaven UV LED světlem pro finální polymerizaci. Pro snadnou manipulaci se vzorky je systém vybaven stereomikroskopem s LED osvětlením. Přístroj lze volitelně dovybavit automatickým modulem Leica EM FSP, který zajišťuje přesun vzorku mezi reagenciemi a je vybaven integrovaným UV LED světlem.

Specifikace:

 • Mrazová sublimace a fixace vzorků
 • Chlazení z integrované 35l Dewarové nádoby
 • Možnost doplnění Dewarové nádoby bez nutnosti manipulace se vzorkem
 • Stereomikroskop pro snadnou manipulaci
 • UV LED stimulace pro rychlejší polymerizaci při fixování
 • Plně automatizovaný proces s jednotkou Leica EM FSP
 • Možnost vzdálené kontroly

stránky výrobce

Příprava vzorků pro TEM, SEM i Světelnou mikroskopii Iontovým odprašováním Leica EM RES102

Leica EM RES102 je unikátní systém umožňující přípravu vzorků pro TEM, SEM i Světelnou mikroskopii v jednom přístroji. Slouží k ztenčování, čištění vzorků z FIB, leštění a řezání vzorků bez vytváření artefaktů na jeho povrchu. Rozmanitost držáků vzorků umožňuje použít systém v širokém spektru aplikací. Vysokoenergetická iontová děla lze také použít k jemnému opracování vzorků za použití nízkých energií. Plně automatizovaný systém vytváří kvalitní a reprodukovatelné výsledky. Teplocitlivé vzorky lze chladit pro zachování jejich integrity. Pro snadné používání systém obsahuje integrovanou knižnici aplikací a řadu videí pro pomoc s pravidelnou údržbou a obsluhou.   

Specifikace Leica EM RES102:

 • Univerzální zařízení pro ztenčování, leštění, řezání, čištění vzorků z FIB pro SEM a TEM aplikace
 • Integrovaná membránová a turbomolekulární vývěva pro dosažení vysokého vakua
 • Load lock systém pro rychlou výměnu vzorku se zachováním vakua
 • Variabilní energie iontových děl
 • Opracování vzorku v úhlu od 0° do 90°
 • Plně počítačově kontrolovaný systém se vzdáleným ovládáním pomocí LAN
 • Dotykový display
 • Plně motorizovaná iontová děla
 • Velká oblast opracování pro SEM
 • Motorizované čištění vzorků z FIB
 • Možnost vytváření a ukládání protokolů přípravy vzorku
 • Automatické zastavení procesu až dosáhne vzorek pro TEM elektronové transparentnosti
 • Integrované videa s návodem
 • Integrovaná CMOS kamera s manuálním zoomem

stránky výrobce

Sušení kritickým bodem pomocí plně automatizovaného systému Leica EM CPD300

Leica EM CPD300 je automatizovaný systém určen k sušení biologických a průmyslových vzorků pomocí metody kritického bodu. Pro zajištění nízké spotřeby CO2 a krátkého času přípravy byl vyvinut nový plnící koncept. Plně automatizovaný systém zajišťuje reprodukovatelné výsledky a vysokou kvalitu připravených vzorků. Se širokým spektrem držáků vzorků je uživatel schopen připravit množství rozličných vzorků. Integrovaná odpadní nádrž bezpečně separuje použitou kapalinu. Předvolené programy umožňují použití jak pro studenty, tak i pro rutinní práci v laboratoři.

Specifikace Leica EM CPD300:

 • Mikroprocesorem řízená funkce
 • Automatická kontrola teploty a tlaku
 • Automatická nebo nastavitelná rychlost čerpání
 • Integrovaný dotykový display s intuitivním uživatelským rozhraním
 • Možnost ukládání vytvořených programových protokolů
 • Zobrazení zbývajícího času do konce procesu
 • Možnost aktualizace softwaru přes USB
 • Odpadní nádrž
 • Chlazení komory pomocí kompresoru
 • Koncept výplní pro menší spotřebu CO2
 • Automatická detekce prázdné nádoby s CO2, detekce uzavření komory

stránky výrobce

Systém pro mrazové lámání, sublimaci, sušení a naprašování vzorků pro TEM a SEM Leica EM ACE900

Leica EM ACE900 je určen pro kvalitní přípravu vzorků pomocí mrazového lámání, sublimace, sušení a double replika. Systém umožňuje vysokovakuové naprašování a napařování vodivé vrstvy pro TEM i SEM. Použití duálního systému hlav umožňuje nanesení dvou vodivých vrstev současně bez porušení vakua. Přistroj je vybaven mikrotomovým nožem, stíněním, dvojicí nezávislých e-beam zdrojů a load-lock transferním systémem pro rychlou výměnu vzorků. Motorický mikrotom s antikontaminačním stíněním zajišťuje reprodukovatelné kvalitní výsledky přípravy vzorků. Pro naprášení přesné vrstvy kovu nebo uhlíku slouží automatická clona a měření nanesené vrstvy krystalem. Leica EM ACE900 je plně kompatibilní s transportním zařízením Leica EM VCT500.

stránky výrobce

Tkáňový procesor pro elektronovou mikroskopii Leica EM TP

První tkáňový procesor zpracovávající vzorky pro světelnou i elektronovou mikroskopii. Přístroj umí předehřát i předchladit jednotlivé reagencie k udržení konstantní teploty během procesu. Disponuje membránovým ovládacím panelem. Karusel je vybaven 24 stanicemi pro EM nebo 12 pro SM. Nastavení programu je možné i na PC. Integrovaný odtah zajišťuje čistotu vzduchu.

Specifikace:

 • Až 56 vzorků
 • 3, 4 nebo 8 segmentů v držáku vrorků
 • 24 stanic s reagenciemi
 • Manuální pohyb karuselu
 • Předehřátí nebo předchlazení reagencie
 • Možnost odloženého startu
 • Display zobrazující veškeré informace o procesu
 • Možnost uložení až 99 uživatelských programů
 • Integrovaný list reagencií
 • Kompatibilita s držáky vzorků pro CPD300
 • Záložní baterie

stránky výrobce

Ultramikrotom s možností rozšíření na kryoultramikrotom Leica EM UC7

Ultramikrotom disponuje precizní mechanikou a nejpokročilejšími technologiemi v této oblasti. Možnost přípravy vzorků pro AFM, LM, SEM a TEM. Výstupem pro tyto aplikace jsou vzorky v nejvyšší možné kvalitě. Všechny funkce ultramikrotomu jsou motorické (např. základna nože v ose X a Y). Ovládání ultramikrotomu je skrz barevný dotykový panel s intuitivním softwarem. Zobrazuje všechny nezbytné funkce a nastavené parametry, tak aby uživatel mohl ihned pracovat. Parametry je možné uložit pro každého uživatele zvlášť. Možnost krájení na skleněných nebo diamantových nožích. Osvětlení prostoru pomocí LED ve čtyřech nezávislých okruzích: vrchní, spodní, bodové, procházející. Intenzita je regulovatelná. Jako volitelné příslušenství patří eucentrické rameno stereomikroskopu. Při nastavení polohy např. dle typu nože zviditelní plochu vzorku na vodní hladině. Součástí přístroj může být antistatická jednotka ovládána z panelu ultramikrotomu. Ultramikrotom lze rozšířit o kryokomoru Leica EM FC7. Lze pak krájet při teplotách tekutého dusíku.

Specifikace:

 • Krájení vzorků s využitím gravitační síly nevyvolávající jakékoli chvění (nemotorické krájení)
 • Stereomikroskop s ergo-nákláněcím tubusem
 • Eucentrický pohyb stereomikroskopem s definovanou pozicí pro skleněné a diamantové nože
 • Možnost připojení integrované kamery
 • Antivibrační stůl s integrovanými podloketníky a zásuvkovým kontejnerem pro příslušenství
 • 4x LED osvětlení pracovního prostoru (vrchní a spodní, bodové, procházející vzorkem)
 • Motorizovaný posun držáku nože v osách X a Y
 • 10,4“ displej s dotykovým ovládáním k nastavení parametrů ultramikrotomu, kryokomory a antistatické jednotky, 5 uložených nastavení pro rychlost a posun vzorku k okamžitému zvolení
 • 3 rychlosti návratu krájecí hlavy
 • Nastavitelná rychlost krájení od 0,05 až 100mm/s
 • Nastavitelná tloušťky řezu od 0 – 15000nm
 • Schopnost počítání řezů, celkové tloušťky a odpočet při přesném trimování včetně měření v XFunkce automatického zkrájování vzorků (autotrimm) i manuálního kyvného krájení
 • Možnost uložení uživatelského profilu včetně parametrů pro nastavení nože a boxu na EM mřížky přes USB
 • Držáky standardních i plochých vzorků a AFM
 • Nožní pedál

stránky výrobce

Vysokotlaký zmrazovací systém vzorků pro TEM a SEM Leica EM ICE

Robustní vysokotlakový zmrazovací systém vzorků pro EM. Přístroj umožňuje zmrazit vzorky do hloubky 200µm bez narušení jejich struktury. Zpracování je tak šetrnější než chemické. Zpracovat lze jak biologické vzorky, tak i průmyslové.  Hlavní předností je zmrazení vzorků o velikosti do 6mm. Přístroj je vybaven integrovaným kompresorem a podvozkem na kolečkách pro snadnou manipulaci. Ovládání je skrz barevný dotykový displej, ukazující i přesný průběh procesu. Veškeré informace lze uložit na Flash disk. Možnost výběru setů pro jednotlivé kryometody (ploché vzorky, mikrobiopsie atd.). Nízká spotřeba tekutého dusíku. 

Specifikace:
- kryogenní fixace vzorků metodou vysokotlakého zmrazování, plně automatizovaný proces
- minimální spotřeba LN2
- specializované sety pro určité aplikace
- plně integrovaná světelná stimulace, až 5 vlnových délek
- zkrácení času inicializace přístroje a času mezi jednotlivými cykly zmrazování
- ovládání teploty stolku a rychlá manipulace se vzorky

stránky výrobce

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás