Menu

Přístroje

Systém pro přípravu řezů a povrchů vzorků

Iontová leptačka IM 4000

Nový hybridní systém pro přípravu řezů a povrchů vzorků iontovým leptáním

IM 4000 je určen pro přípravu vzorků pro zobrazování pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu a mikroanalýzu EDS a EBSP. Lze jeho pomocí připravit jak řezy vzorků, tak upravit plošný povrch pomocí leptání ionty argonu.

IM 4000 používá nově vyvinutý vyjímatelný držák vzorků. V případě úpravy řezů vzorků dopadá svazek iontů na vzorek shora a vytváří planární řez vzorkem podél hrany masky, umístěné mezi vzorkem a zdrojem iontů. Při úpravě povrchu vzorku se dosáhne jemné struktury povrchu o průměru cca 5 mm vychylováním osy dopadajícího svazku iontů a též osy rotace vzorku při úhlu dopadajících iontů v rozmezí 30 až 80°.

IM 400 také dosahuje velké rychlosti odleptávání až 300 µm/h, čímž se výrazně zkracuje doba potřebná na vytvoření řezu vzorkem.

Technické parametry

Položka

Držák vzorků pro řezy

Držák vzorku pro úpravu povrchu

Plyn

argon

Urychlovací napětí

0 – 6 kV

Max. rychlost odleptávání

cca 300 µm/hod

cca 2 µm/hod

Max. velikost vzorku

20 x 12 x 7 mm (š x h x v)

Průměr  50mm, výška 25 mm

Regulace průtoku plynu

Hmotový průtokoměr

Čerpací systém

1 x TMP (33 l/sec) a 1 x RVP (135 l/min)

Rozměry (mm)

616 x 705 x 312 (šířka, hloubka, výška)

Váha (kg)

48 – hlavní přístroj,  28 - RVP

 stránky výrobce

Iontová leptačka IM 4000

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás