Menu

Přístroje

Kryo transfer

Kryotransportní jednotka Leica EM VCT500

Leica EM VCT500 je kryo transportní systém, který zabezpečuje transport vzorků mezi zařízeními pro jejich přípravu a různými analytickými systémy prostřednictvím samostatné přenosné jednotky.

Vzorky se přenesou v definovaném prostředí (např. ochranném plynu nebo vysoké vakuu) z přípravy k analyzační jednotce. Kromě toho vzorek může být v kryo teplotách. VCT500 lze připojit k jakékoliv systému SEM, FIB, SIMS, AFM nebo XPS.

stránky výrobce

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás