Menu

Přístroje

Ar Gas Cluster Ion Source

Nový multimodální zdroj Ar iontů (GCIS) je optimalizován pro hloubkové profilování organických materiálů v režimu  Arn+ klusterů a také pro anorganické materiály v režimu monoatomárních iontů Ar+, navíc však může generovat nízkoenergetický tok He+ iontů pro spektroskopii iontového rozptylu (ISS).

 

stránky výrobce

Ar Gas Cluster Ion Source

AXIS Nova (XPS)

Nová varianta AXIS Nova kombinuje XPS zobrazování a spektroskopické schopnosti s vysoce automatizovanou manipulac ítakéI s rozměrnými vzorky. AXIS Nova je zkonstruován na osvědčeném principu XPS spektrometrů řady AXIS firmy Kratos, obsahujícím m.j.: magnetické a elektrostatické transferové čočky, koaxiální neutralizaci náboje jen pomocí elektronů, analyzátor na bázi sferického zrcadla a hemisférický energiový analyzátor elektronů. Kratos vyvinul inovace jako jsou spektroskopický detektor se zpožďovacím liniovým načítáním a vysoce energetické RTG budící zdroje, použité v přístroji AXIS Nova a AXIS Supra schopné vyhovět většině náročných požadavků pro vědu a výzkum.

stránky výrobce

AXIS Nova (XPS)

Kompaktní skenovací elektronový mikroskop FlexSEM-II

FlexSEM 1000 II VP-SEM kombinuje inovativní technologické funkce s intuitivním rozhraním a poskytuje přizpůsobivost a flexibilitu ve výkonném, automatizovaném balíčku vhodném pro laboratoře. Špičková technologie poskytuje bezkonkurenční zobrazovací výkon, a to i při pozorování za sníženého vakua, což je funkce, která byla dříve dostupná pouze v mikroskopech plné velikosti. Tento mikroskop nabízí ekonomický analytický nástroj bez kompromisů ve výkonu.

FlexSEM změní váš pohled na elektronovou mikroskopii!

stránky výrobce

Kompaktní skenovací elektronový mikroskop FlexSEM-II

M6

Zcela nový M6 firmy ION-TOF
SIMS technologie o jeden krok vpřed

M6 je poslední generací TOF-SIMS přístrojů (Time-Off-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) vyvinutou firmou ION-TOF. Konstrukce zaručuje špičkové výsledky ve všech aplikacích SIMS. Zcela nový druh iontového svazku a technologie hmotového analyzátoru tvoří z M6 referenční značku přístrojů SIMS a ideální nástroj pro průmyslový a akademický výzkum. 

Aplikace:   https://www.iontof.com/applications-tof-sims-leis-spm.html

Nový TOF analyzátor
Revolučně nová konstrukce extrakční optiky, transferu iontů a detekčního systému poskytuje dosažení nové úrovně hmotového rozlišení, přesnosti stanovení hmoty a transmise

TOF MS/MS
Ve variantě M6 s ToF MS/MS se nabízí ekonomické řešení MS/MS s CID fragmentací pro určení molekulární struktury.  Ideálně vhodné pro rychlou konfirmaci předpokládaných kontaminantů nebo složení a pro rychlé MS/MS zobrazování lze použít pro aplikace hloubkového profilování.

Nanoprobe 50 - Benchmark in ion beam technology
Poslední generace Bi zdroje dosahuje nejvyšších proudů svazku a garantované špičkové laterální rozlišení 50 nm.

Hloubkové profilování duálním svazkem
Pro vrstvy od několika nm až do několika µm se doplňuje vysokovýkonné iontové dělo pro odprašování pomocí O2 a Cs.

Focused Ion Beam (FIB)
Rozšíření o FIB uživateli dovoluje překomat omezení klasického hloubkového profilování i pro velmi drsné a porézní vzorky kombinací FIB s vysokým laterálním rozlišením ToF-SIMS zobrazování.

Další technické novinky:
Hmotové rozlišení > 30,000,
Nesrovnatelný dynamický rozsah a detekční limity,
Nový systém ohřevu a ochlazování vzorku se snadným ovládáním pro dlouhodobý provoz bez zásahu obsluhy,
Sofistikovaný software SurfaceLab 7 s plnou integrací multivariantní statistické analýzy  (MVSA)

stránky výrobce 

 

M6

M6 Hybridní SIMS

Vysoce výkonný TOF-SIMS v kombinaci se SIMS Orbitrap je přístroj ideálně vhodný pro organické vzorky

stránky výrobce

M6 Hybridní SIMS

M6 Plus

Platforma špičkového SIMS typu M6  je kombinována s vysokovakuovým SPM (Scanning Probe Microscope)

stránky výrobce

 

M6 Plus

Optický emisní spektrometr GD Profiler 2, GD Profiler HR

GD-Profiler 2 umožňuje rychlou a simultánní analýzu všech prvků včetně plynů dusíku, kyslíku, vodíku a chloru. Jedná se o ideální nástroj pro tenké vrstvy a procesní studie. Je vybaven radiofrekvenčním zdrojem, který může pracovat v pulsním režimu pro křehké vzorky výboje. Rozsah aplikací GD-Profiler 2 je od korozních studií až procesní kontrolu PVD povlaků. Používá se na vysokých školách, stejně jako v běžných závodech na výrobu kovů a slitin pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a pro objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a vrstev.

 • Pouze generátor třídy E je standardem a optimalizovaný pro stabilitu a tvar kráteru umožňující reálnou povrchovou analýzu.
 • Zdroj může být pulsní se synchronní akvizicí pro optimální výsledky na křehkých vzorcích. Použití RF zdroje dovoluje analýzu konvenčních a nekonvenčních materiálů.
 • Simultánní optika poskytuje plný spektrální rozsah od 110 do 800 nm včetně UV oblasti za účelem analýzy H, O, C, N a Cl.
 • Horiba Jobin Yvon originální iontově leptané mřížky zajišťují nejvyšší světelnou propustnost pro maximální světelnou účinnost a citlivost.
 • Patentovaná HDD detekce poskytuje rychlost a citlivost bez kompromisů.
 • Snadná přístupnost vzorku umožňuje dostatek prostoru pro manipulaci se vzorkem.
 • Výkonný SW QUANTUM s Tabler report psacím nástrojem.
 • Centrovací laserové ukazovátko pro přesné nanesení vzorku.
 • Pouze u Horiba Scientific k dispozici monochromátor, který poskytuje ideální nástroj pro zvýšení flexibility přístroje schopností přidání “n+1“ prvku.

stránky výrobce

GD-Profiler HR poskytuje optimum z hlediska rozlišení a počtů prvků při řešení analytických problémů i v těch nejsložitějších maticích pomocí vysokého rozlišení simultánní optiky s 1 m ohniskové vzdálenosti.

stránky výrobce

GD-OES/ MS(Glow -Discharge Optical Emission SPectrophotometer/ Mass Spectrometer

Optický emisní spektrometr GD Profiler 2, GD Profiler HR

PP-TOFMS (Plasma Profiling – Time of Flight Mass Spektometer)

Tento nový přístroj kombinuje rychlost GD plasmového odprašování s rychlostí a citlivostí Time of Flight Spektometru. Plasma profilování TOFMS nabízí vyšší citlivost než GD OES a poskytuje izotopové a molekulární profily. Z vodivých anebo nevodivých tenkých nebo silných vrstev ve škále nanometrů umožňuje přímé simultánní kvantitativní měření všech prvků, izotopů a sloučenin v jakékoliv hloubce.

stránky výrobce

GD-OES/ MS(Glow -Discharge Optical Emission SPectrophotometer/ Mass Spectrometer

PP-TOFMS (Plasma Profiling – Time of Flight Mass Spektometer)

Qtac

Povrchově extrémně citlivý přístroj metodou LEIS ( Low Energy Ion Scattering) poskytující unikátní a kvantitativní analýzu svrchní atomární vrstvy. Možnost integrace do ALD a MBE systémů.

stránky výrobce

 

Qtac

SPR zobrazovací systém EzPlex

Vysoce výkonný plně automatizovaný nástroj pro label-free analýzu biomolekul v komplexním formátu. Formát umožňuje sledovat až několik stovek interakcí současně pro urychlení výzkumu. Optimalizovaný fluidní systém je navržen pro rychlou analýzu kinetických profilů během několika minut. EzPlex je poháněn EzSuite, novou softwarovou sadou pro jednoduché použití a pokročilou analýzu dat.

 • Label-free proteinů, peptidů, vzorků DNA
 • Multiplexní detekce několika stovek interakcí
 • Reálný čas monitorování kinetických křivek
 • Regulace teploty
 • Funkce obnovení vzorku
 • Přímé odečtení negativní kontroly
 • Rychlý celkový čas testování – běžné testy za méně než 10 min
 • Diferencovaný display dává přímý pohled na reakce, jaké se v experimentu odehrávají

Parametry

 • Objem vzorku: 200 µL
 • Koncentrace vzorku: 150 ng/mL (100-1000kDa) do 5 µnL (4-20 kDa)
 • Molekulární váha vzorku: ≈ 150 Da
 • Limit detekce: 5 pg/mm2

stránky výrobce

SPR zobrazovací systém EzPlex

SPR zobrazovací systém OpenPlex

OpenPlex nabízí jednoduché operace s efektivními náklady, vysokou univerzálnost a stabilitu pro urychlení vašeho výzkumu. Jedná se o kombinaci zobrazování SPR pro multiplexní experimenty s otevřenou univerzální konfigurací. OpenPlex je ideální řešení pro vývoj label-free analýzy, multiplexních biotestů a biomolekulové detekce. OpenPlex používá SPRi pro sledování molekulových vazeb v reálném čase na více místech nacházející se na snímacím čipu.

 • Label-free analýza interakcí
 • Reálný čas monitorování kinetických křivek
 • Determinace afinity na kinetických parametrech
 • Multiplexní zobrazování (až 400 bodů)

Tři různé konfigurace průtoku buněk bez koncese:

 • Window flowcell kompatibilní s měřením fluorescence
 • Cuvette cell s elektrochemickým měřením
 • Normal flowcell pro standartní povrchové plasmové zobrazovací experimenty.

Parametry

 • Objem vzorku: 200 µL
 • Koncentrace vzorku: 300 ng/mL (100-1000 kDa) do 10 µnL (4-20 kDa)
 • Molekulární váha vzorku: > 240 Da
 • Limit detekce: 10 pg/mm2

stránky výrobce

SPR zobrazovací systém OpenPlex

SPRi - příslušenství

SPRi-Continuous Flow MicrospotterTM (SPRi-CFM)

SPRi-CFM je automatický dávkovač, který se používá pro plynulé ukládání dávek molekul. Vzorky kolují po povrchu, kde jsou zachyceny z roztoku, což vede k větší hustotě biomolekuly, lepší jednotnosti nanášeného místa a lepší citlivosti testu.

 • Snadné použití
 • Zachycení a ukládání molekul z komplexních vzorků
 • Žádná křížová kontaminace
 • Zvýšená nanášecí reprodukovatelnost a jednotnost
 • Zvýšená citlivost testů
 • Nanesení na SPRi-BiočipTM , SPRi-SlideTM a standartní skleněná sklíčka

Parametry

 • Nanášecí metoda: flow printing
 • Počet vzorků: 48 vzorků v čase na matici 4x12 , může být naneseno až 96 vzorků
 • Typ vzorků: zředěný vzorek do surového média
 • Velikost stopy: 400 µm čtverec s roztečí až 875 µm
 • Systém čištění: automatické čištění mezi vzorkem a zastavením práce
 • Kapacita skleněného sklíčka: 1 standartní skleněné sklíčko
 • Kapacita desky zdroje: 2 standartní mikrotitrační desky (96 nebo 384 otvorů)
 • SPRi-Slide™ nebo SPRi-Biočip™ kapacita: 1 SPRi-Slide™ nebo 1 SPRi-Biočip™

stránky výrobce

SPRi-Arrayer

SPRi-Arrayer je automatické, kompaktní a přenosné zařízení. Nanáší DNA, oligonukleotidy, proteiny, bakteriální klony a jiné materiály s nízkým cross znečištěním pomocí inox (vhodné pro elektro polymeraci) nebo natáhnutí kov-keramika kapilárních pinů.

 • Jednoduchý start, rychlost a univerzálnost
 • Tiskne na SPRi-BiočipTM , SPRi-SlideTM a standartní skleněná sklíčka
 • Tiskne až 400 (20x20) vzorků SPRi-BiočipTM a SPRi-SlideTM
 • Velikost stopy od 140 do 500 µm v závislosti na velikosti matice

Parametry

 • Nanášecí metoda: contact printing
 • Počet tisknoucích jehel: 1-16 v různých vzorech
 • Kapacita sklíček: 14SPRi-Slide™ kapacita: 4
 • SPRi-Biočip™ kapacita: 4
 • Technologie čistění jehel: mytí proudem tekutiny, sušení ve vakuu

 stránky výrobce

Stolní skenovací elektronový mikroskop TM4000 II / TM4000Plus II

Budoucnost stolních mikroskopů je tady!

Řada TM4000 obsahuje inovace a špičkové technologie, které nově definují možnosti stolního elektronového mikroskopu. Tato nová generace dlouholeté řady stolních elektronových mikroskopů Hitachi (TM) integruje snadné použití, optimalizované zobrazování a vysokou kvalitu obrazu při zachování kompaktního designu osvědčených produktů řady Hitachi TM. Zažijte novou dimenzi stolních mikroskopů s Hitachi TM4000 II a TM4000Plus II.

stránky výrobce

Stolní skenovací elektronový mikroskop TM4000 II / TM4000Plus II

TOF-SIMS 5

V provozu prověřený a ekonomicky efektivní SIMS přístroj parametry stále překonávající řadu soupeřů

stránky výrobce

TOF-SIMS 5

VLS-80

Vysokovakuový SPM vyráběný divizí NanoScan ve Švýcarsku, s možností analýzy i ve vzduchu

parametricky: skaner v uzavřené smyčce X/Y 80 µm, Z 10 µm, 20-bitový kontroler stolku skaneru s rozlišením pod 1 nm, stolek pro vzorek 100x 100 x 15 mm3, 4-kvadrantový detekční systém pro ohyb kantileveru, kompatibilita se všemi komerčními kantilevery, až 2 nezávislá PLL,  proměnlivé kolmé a rovinné mag. pole až 550 +/-mT,  3 úrovně pasivní antivibrační ochrany
option: aktivní ochrana

režimy: kontaktní, nekontaktní, LFM, tapping, MFM, EFM, KPM, amplidová a fázová modulace, FDM, surface profiler

stránky výrobce

 

VLS-80

Vysokorozlišovací Schottkyho skenovací elekronový mikroskop SU8700

SU8700 přináší do tradiční řady mikroskopů Hitachi EM novou éru Schottkyho autoemisních rastrovacích elektronových mikroskopů s ultravysokým rozlišením. Tato revoluční platforma FESEM nabízí mnoho možností snímání, vysoký proud svazku elektronů, automatizaci, efektivní pracovní postupy pro uživatele všech úrovní, zkušeností a mnoho dalších inovativních řešení.

stránky výrobce

Vysokorozlišovací Schottkyho skenovací elekronový mikroskop SU8700

XPS systém AXIS Supra+

Výrazné zlepšení parametrů nejužívanějšího XPS na světě

Ke stovkám jiných přístrojů řady AXIS , instalovaných ve světě, přichází nová varianta, AXIS Supra Plus.

AXIS Supra+ je vybaven na rozdíl od mnoha jiných XPS spektrometrů kompletní automatizací také díky plně počítačem ovládané manipulaci se vzorky a nastavováním parametrů přístroje. Transfer vzorků bez nutnosti zásahu obsluhy a jejich výměna během analýzy jsou dosaženy koordinací funkcí přechodového zásobníku na vzorky Flexi-lock a automatickým stolkem v UHV analytické komoře přístroje. 

ESCApe integrovaný akviziční a procesní software garantuje využívání přístroje  AXIS Supra+  na maximum jeho možností a poskytuje snadné komunikační rozhraní se spektrometrem.

 

stránky výrobce

XPS systém AXIS Supra+

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás