Přístroje

C-Therm Dilatometr

Horizontální dilatometrie poskytuje klíčovou termickou analýzu expanzní a smršťovací charakteristiky materiálů při různých teplotách.  Produktová řada C-Therm Dilatometr umožňuje jedinečnou snadnost použití při studiu keramiky, skla a slitin kovů. Zařízení může být spárováno s C-Therm Tci analyzátorem tepelné vodivosti nabízející významné úspory a mimořádný výkon.

 

 • Teplotní rozlišení: 0.1°C
 • Max. výtlak: 4 mm
 • Δl rozlišení: 1,25nm/digit
 • Atmosféra: vzduch, vakuum, inertní plyn, redukční, oxidační, statická & dynamická
 • Rozměr vzorku: 10 až 50 mm délka x max Ø 12 mm
 • Držák vzorku: tavený křemík, korund
 • Konfigurace: single nebo duální LVDT systém
                         Pícka 1200°C nebo 1600°C
 • Topné tělísko: FeCrAl, SiC
 • Rychlost ohřevu: >50°C/min

stránky výrobce

C-Therm Dilatometr

C-Therm TCi analyzátor tepelné vodivosti

 • Rozsah tepelné vodivosti: 0 500 W/mK
 • Teplotní rozsah: -50 až 200 °C
 • Přesnost: lepší jak 5%
 • Měří pevné látky, kapaliny, prášky a pasty

C-Therm TCi je velice výkonný díky metodě MTPS (Modified Transient Plane Source)


Nabízí nejrychlejší a nejjednodušší způsob měření tepelné vodivosti

 stránky výrobce

C-Therm TCi analyzátor tepelné vodivosti

Calvetův kalorimetr C80

V současnosti jeden z nejvýkonnějších flexibilních velkoobjemových kalorimetrů na trhu pro schopnost replikovat téměř všechny experimentální podmínky. Tento přístroj má k dispozici široký výběr zkušebních cel umožňující simulovat téměř všechny procesy, včetně schopnosti provádět “batch“  nebo “semibatch“ reakce pod atmosférickým tlakem, aplikováním tlaku nebo tlakem generovaný reakcemi. V režimu teplotního skenování posuzuje chemické pochody.

Parametry:

 • Teplotní roszah: teplota okolí – 300°C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: 0.001 to 2 °C/min
  (ohřev a chlazení)
 • Zkušební cely: 12,5 ml (standardní cela) 
 • Tlak: s řízeným tlakem až do 1000 bar

stránky výrobce                                                                                           

Calvetův kalorimetr C80

Diferenciální skenovací kalorimetr Sensys DSC

Přístroj je vybaven Calvet 3D DSC senzorem, který nabízí bezkonkurenční rozlišení a testování vzorků až do objemu 270 μl. To zajišťuje přesné měření i pro širokou škálu heterogenních vzorků s přesností Cp 1%. Kelímky jsou zkonstruovány k jedinečné možnosti měření průtočných reakcí či reakcí pod vysokým tlakem. Unikátní Calvetův 3D senzor dovoluje tlakovat pouze vzorek a ne snímač. Na zkušební vzorek během testu mohou být aplikovány různé plyny a tlaky až do 400 bar. Možnost rozšíření na TG-DSC.

Parametry:

 • Teplotní rozsah: od teploty okolí  do  + 830°C
 • Chlazení pomocí LN2: do -120°C                                                  
 • Programovatelná rychlost ohřevu: od 0.01 do 30 °C/min-1
  (ohřev a chlazení)
 • Doba chlazení: 17 min (od 50°C do -100°C)
                          (s LN2)
 • Přesnost kalorimetie: +/- 0,1%
 • Citlivost: 6,7 μW/mW
 • Rozlišení: 0,35 μW / 0,035 μW
 • Automatický podavač: až 48 vzorků (i tlakových)

stránky výrobce

Diferenciální skenovací kalorimetr Sensys DSC

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-Capillary DSC

MicroCal VP-Capillary DSC System

MicroCal VP-Capillary DSC je velmi citlivý diferenční skenovací kalorimetr pro charakterizaci stability proteinů a jiných biomolekul. DSC měří přímo entalpii ∆ H a teplotu Tm, tepelně indukovaných strukturálních přechodů v roztoku. Tyto informace poskytují cenné poznatky o faktorech, které stabilizují nebo destabilizují proteiny, nukleové kyseliny, micelární komplexy nebo samostatně komplexy. Tyto informace mohou být použity k predikci expirační lhůty, vývoje strategie čištění, charakterizaci a vyhodnocení konstrukce proteinů nebo dalších bioterapeutických subjektů.

 • MicroCal VP-Capillary DSC systém poskytuje pohled do mechanismů rozkladu a složení molekul
 • Standartní formát 96 jamkové desky pro vysokou kapacitu a snadné zatížení
 • Až šest desek může být uloženo v termostaticky kontrolovaných zásuvkách
 • Minimální potřeba vývojového testu
 • Studium molekul v jejich přirozeném stavu, bez značení
 • Může být použit s roztoky, které se střetávají s optickými metodami, včetně metod obsahující kalné nebo barevné roztoky či suspenze částic
 • Průmyslem osvědčená stabilita indikující techniku
 • Nereaktivních 61 cel z tantalia pro vynikající chemickou odolnost zajišťující inertnost při práci s proteiny a dalšími biomolekulami
 • Přímé měření biomolekulární stability v roztoku
 • Zobrazení až 50 vzorků denně s bezobslužným plně automatickým provozem (plnění, injektování, čistění cel)
 • Uzavřené kapilární cely poskytující rychlé hodnoty zobrazení a rychlou teplotní rovnováhu

Parametry

 • Materiál cely: Tantalium
 • Čas odezvy: 5 s

Aplikace: 

 • Stabilita a skládání proteinů
 • Tekuté biofarmaceutické formulace
 • Proteinové inženýrství
 • Oblast studie protilátek
 • Charakterizace membrán, lipidů, nukleových kyselin a micelárních komplexů
 • Posuzování vlivů strukturálních změn na stabilitu molekul
 • Měření ultra těsných molekulárních interakcí
 • Hodnocení bioparability během výroby

 stránky výrobce

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-Capillary DSC

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-DSC

MicroCal VP-DSC System

MicroCal VP-DSC  je vysoce citlivý, snadno použitelný diferenční skenovací kalorimetr pro studium vzorků v roztoku. DSC měří entalpii ∆H rozvíjející se vlivem tepelné denaturace. DSC se též používá pro určení změny tepelné kapacity ∆Cp denaturace, dále může objasnit faktory pro složení a stability původních biomolekul, včetně hydrofobních reakcí, vodíkových vazeb, konformační entropie a fyzického prostředí. Poskytuje rychlý přesný přechod bodu determinace Tm .VP-DSC působí revoluci ve studiu kapalných formulací tím, že snižuje čas a náklady na testování stability. Navíc, kompletní termodynamický profil je generován pro pochopení faktorů, které mají vliv na konformaci a stabilitu.

 • Kompletní systém zahrnuje ThermoVac na přípravu vzorků a čištění zařízení
 • Není nutné žádné další příslušenství nebo spotřební materiál
 • Průmyslem osvědčená stabilita indikující techniku
 • Fixní poloha cel pro reprodukovatelný ultra senzitivní výkon s nízkými nároky na údržbu
 • Přímé měření stability biomolekul v roztoku
 • Nereaktivních 61 cel z tantalia pro vynikající chemickou odolnost zajišťující inertnost při práci s proteiny a dalšími biomolekulami
 • Minimální potřeba vývojového testu
 • Studium molekul v jejich přirozeném stavu, bez značení
 • Může být použit s roztoky, které se střetávají s optickými metodami, včetně metod obsahující kalné nebo barevné roztoky či suspenze částic
 • MicroCal VP-Capillary DSC poskytuje pohled do mechanismů rozkladu a skladby molekul

Parametry

 • Materiál cely: Tantalium
 • Čas odezvy: 7 s
 • Objem cely: ≈ 0.5 ml

Aplikace:      

 • Stabilita a skládání proteinů
 • Tekuté biofarmaceutické prostředky
 • Proteinové inženýrství
 • Oblast studie protilátek
 •  Charakterizace membrán, lipidů, nukleových kyselin a micelárních komplexů
 • Posuzování vlivů strukturálních změn na stabilitu molekul
 • Měření ultra těsných molekulárních interakcí
 • Hodnocení bioparability během výroby       

stránky výrobce    

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-DSC

Izotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC

Pokročilý biochemický  a biofyzikální výzkum
Zjištění signálních drah
Získání nového pohledu do struktury /funkcí vztahů důležitých pro biomolekulární interakce
Provedení vazebných studií AND enzymové kinetiky měření
Výzkum koloidů,  procesů micelazice  a supramolekulárních sloučenin

Urychlení objevu léčiv
Hit validace – ověření > 20 hit za den pomocí automatizovaného MicroCal PEAQ-ITC
Optimalizace řízení – univerzální, label free, „zlatý standard“ KDs
Vývojový test – monitorování kvality vašeho proteinu/procentní aktivní protein

stránky výrobce

Izotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC

Izotermální titrační kalorimetr VP-iTC

MicroCal VP-iTC System

MicroCal VP-iTC200 umožňuje přímé a label free měření vazebné afinity a termodynamických parametrů. Jedná se o velmi citlivý izotermální titrační kalorimetr určeny pro snadné použití. Všechny funkce jsou ovládány pomocí SW za účelem minimalizovat zapojení obsluhy a usnadnit rychlé a přesné analýzy bez nutnosti odborných znalostí v oblasti termodynamiky.

 • Všechny vazebné parametry (afinita, stechiometrie, entalpie a entropie) v jediném experimentu
 • Obsahuje ThermoVac pro přípravu vzorku a čištění zařízení pro usnadnění pracovního postupu experimentu
 • Přímé měření milimolárních až pikomolárních vazebných konstant (102 do 109 M-1)
 • Volba ze tří uživatelských odezev pro všestrannost aplikace
 • Nereaktivní Hastelloy cely pro vynikající chemickou odolnost
 • Přesný dodací systém kapaliny pro přesné a reprodukovatelné injekce

Parametry

 • Rozměry: 20.3 x 43.8 x 36.5 cm (š x v x h)
 • Objem vzorku:2 ml
 • Přesnost injekce: < 1% v 2 µl
 • Objem stříkačky: 300 µl
 • Konfigurace cely: Coin-shape (tvar mince)
 • Režimy zpětné vazby: Ano (pasivní, vysoký zisk, nízký zisk)
 • Čas odezvy: 20 s1)
 • Propustnost: 4 – 8za 8 h denně
 • Hlučnost: 0.2 ncal/s2)
 • Teplotní rozsah: 2 °C – 80 °C
 • Objem cely: 1400 µl
 • Materiál cel: HastelloyTM

Aplikace:          

 • Charakteristika molekulových interakcí malých molekul, proteinů, kyselin, lipidů a ostatních biomolekul
 • Řízení optimalizace
 • Enzymová kinetika
 • Posouzení vlivu molekulární struktury se změnou vazebných mechanismů. Posouzení biologické aktivity

1)Vysoká zpětná vazba
2)
Teplota cely = 25 °C, bez zpětné vazby, 5 s filtrovací perioda, rychlost míchání = 1000 rpm

stránky výrobce

Izotermální titrační kalorimetr VP-iTC

Labsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC

Robustní a snadno ovladatelný systém pro vysoké teploty měření při TGA & STA, který je vybaven snadnovyměnitelnými plug and play snímači pro velmi přesné měření TGA, TG-DTA a TG-DSC až do teploty 1600°C. Volitelný Cp snímač spolu s přesným softwarem umožňuje měření Cp s přesností 2 %.

Parametry

 • Teplotní rozsah: teplota okolí – 1 600°C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: 0.01 to 100 °C min-1
  (ohřev a chlazení)
 • Maximální kapacita vah: 20 g
 • Automatický podavač vzorků: 30 vzorků a 6 referencí
 • Analýza plynů: připojení k simultánnímu měření pomocí MS, FTIR
 • Plyny: dva vstupy pro plyny (inertní nebo reaktivní) nebo 3 nosné plyny (volitelné)
            (MFC od 4 do 200 ml/min)
              + 1 doplňkový nebo reaktivní plyn
            (MFC od 0.3 to 16 ml/min)
 • CALISTO software: jednoduchá obsluha, upgrade na kinetiku

stránky výrobce

Labsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC

Mikrokalorimetr s multicelami μSC

Mikrokalorimetr s nejširším rozsahem teplot v rozsahu od - 40 do 200 ° C
Vysoká propustnost vzorků s dvěma měřicími celami, které představují snadnou výměnu a opakované použití.
Vysoká přesnost izotermálních a skenovacích módů umožňují studium přechodů tak i dlouhodobých izotermálních jevů, jako je stabilita nebo dlouhodobé reakce.

Parametry:

 • Teplotní roszah: -40°C až  to 200 °C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: od 0.001 do 1.2 °C/min-1
  (ohřev a chlazení)
 • RMS šum: 0.2 μW
 • Zkušební cely: 2 x 1ml – odnímatelná

stránky výrobce

Setsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC/TMA

Tento systém je určen pro testy vzorků v náročných podmínkách atmosféry a pro dlouhé izotermy. Přístroj disponuje symetrickými vahami, velkou robustností a flexibilní konfigurací pece. Tento systém může být konfigurován pro provozní teplotu až do 2400°C, pro použití s řízenou vlhkostí vzduchu, s vakuem a pro vysoce reaktivní atmosféru.

Parametry

 • Teplotní rozsah: teplota okolí – 2 400°C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: 0.01 to 100 °C min-1
  (ohřev a chlazení)
 • Maximální kapacita vah: 35g/100g
 • TMA modul: vertikální, vzorek 20 mm, rozlišení 2 nm
 • Vakuum: < 10-5 mbar
 • Analýza plynů: připojení k simultánnímu měření pomocí MS, FTIR
 • Plyny: pokročilý ovládací panel pro práci s plyny vybaven průtokoměrem MFC, který umoňuje míchat jeden nosný plyn ze tří (od 4 do 200ml/min) s doplňkovým / reaktivním plynem ml/min (0.3 to 16 ml/min)
  Práce s korozivními plyny či vlhčenou atmosférou
 • CALISTO software: pro snadné ovládání, upgrade na kinetiku

stránky výrobce

Setsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC/TMA

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás