Menu

Přístroje

Práškový difraktometr Equinox 1000

EQUINOX 1000 je stolní rentgenový difraktometr pro analýzu krystalické fáze prášků.

Díky režimu detekce v celém úhlovém rozsahu 110°/2theta a to v reálném čase) je možné provést měření bez nutnosti pohybu goniometru (zjednodušený goniometr bez motorizace). Ovládání přístroje a zpracování dat se uskutečňují ve výkonném software, uznávaném vědeckou obcí. Nastavování difraktometru jsou tím minimalizována a záznam podmínek měření se automaticky ukládá v software.

Přístroj je vhodný pro měření jako: kvalitativní a kvantitativní analýza, identifikace fází, určení struktury, orientace krystalů…

Parametry:

 • RTG Zdroj: - generátor: 60mA, 60kV (Option : 30kV)
                     - standardní utěsněná rentgenka: Cu nebo Co
 • Detektor: - zakřivený pozitivně citlivý detektor typu CPS 180
                    - poloměr zakřivení: 180mm
                    - snímání v reálném čase pro celý úhel 110° 2Theta
 • Goniometrický stůl: - bez pohyblivých částí
                                      - akvizice v asymetrickém režimu
 • Držák vzorků: - pevný, s rotací vzorku nebo bez ní
                           - režim reflexe či transmise
                           - pohárek pro vzorek s nulovým pozadím
                           - option: automatický měnič vzorků, 30 poloh

 • Optika: monochromatická
 • PC: Windows 7
 • Rozměry: Šířka 1000 mm, hloubka 700 mm, výška 670 mm
 • Váha: přibližně 125kg
 • El. napájení: - 30 - 32A / 208 - 230
                         - 50-60Hz
 • Voda na chlazení: Průtok: ~3,5l/min T°C: ~18 / 25°C, externí chladič
 • Software: SYMPHONIX (neomezené množství licencí pro univerzitní použití v rámci jednoho ústavu/oddělení)

  • ovládání generátoru
  • ovládání napětí a proudu
  • nastavení rychlosti zvýšení výkonu a předem naprogramované vypnutí
  • nastavení doby snímání dat a jejich zpracování
  • ovládání akviziční deska EZMCA
  • zobrazení  difraktogramu v reálném čase
  • spuštění systému a uživatelské rozhraní pro zjednodušení obsluhy
  • data processing (licence pro místo instalace a libovolný počet PC ve vaší laboratoři)
  • vytváření souborů .DAT
  • manuální nebo automatické vyhledávání píků a dekonvoluce (několik typů tvarů)
  • kalibrační nástroje pro detektor
  • překládání dat, odečet pozadí, zjemňování, tisk dat
  • export dat do .CAL, .OUT, .TXT, .XLS, .XML, Jade, Gsas...
  • logical operation on Data (addition, substraction, binning, expansion...)
  • zpracování dat: velikost krystalinity, korekce absorpce atd.

Univerzitní licence MATCH Site Licence Academic  neomezené množství licencí pro univerzitní použití v rámci jednoho ústavu/ oddělení)

 • Identifikace fází pomocí ICCD PDF2/PDF4 databáze (není obsažena) ve vlastní databázi zákazníka, vytvořené z jeho difrakčních obrazců
 • AMCSD, COD, IUCR databáze minerálů zdarma (více než 17000 údajů)
 • Kvantifikace fáze
 • Identifikace obrazce
 • Dekonvoluce píků
 • Nastavitelná vyhledávací kritéria
 • Automatické vytváření zpráv

Option: ICDD PDF2 nebo PDF4 databáze

MAUD neomezené množství licencí pro univerzitní použití v rámci jednoho ústavu/ oddělení))

pro bezplatné stažení z internetu http://www.ing.unitn.it/~maud/

 • uživatelsky jednoduchý interface pro ovládání všech funkcí
 • použitelný pro RTG aplikace, synchrotrony, neutronovou fyziku atd.
 • vyvinut pro  Rietveldovu analýzu – data ze simultánních dat nebo z různých technik či podporovaných přístrojů
 • Ab-initio řešení integrace struktury, vyhledávání píků, indexace
 • možná optimalizace podle různých algoritmů (LS, evoluční, metadynamický)
 • fitting dle metody Le Bailovy
 • kvantitativní analýza a analýza mikrostruktury (velikost – distorze, anizotropie, a včetně distribucí)
 • analýza textury a zbytkového napětí
 • algoritmy MEEM a superflip  pro mapy hustoty elektronů a data fitting
 • analýza tenkých vrstev a vícevrstvých struktur: tloušťka, absorpce
 • různé modely reflektometrie
 • pracuje s obrazy z difrakcí TEM a elektronické disperze
 • několik formátů zadávání dat
 • 2D  RTG difrakční obrazy – zpracování
 • odpovídá shodě CIF pro korespondenční databáze…

 Další modely a příslušenství na vyžádání

stránky výrobce

Práškový difraktometr Equinox 1000

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás