Menu

Přístroje

Povrchová plasmonová rezonance - SPRi

SPR zobrazovací systém EzPlex

Vysoce výkonný plně automatizovaný nástroj pro label-free analýzu biomolekul v komplexním formátu. Formát umožňuje sledovat až několik stovek interakcí současně pro urychlení výzkumu. Optimalizovaný fluidní systém je navržen pro rychlou analýzu kinetických profilů během několika minut. EzPlex je poháněn EzSuite, novou softwarovou sadou pro jednoduché použití a pokročilou analýzu dat.

 • Label-free proteinů, peptidů, vzorků DNA
 • Multiplexní detekce několika stovek interakcí
 • Reálný čas monitorování kinetických křivek
 • Regulace teploty
 • Funkce obnovení vzorku
 • Přímé odečtení negativní kontroly
 • Rychlý celkový čas testování – běžné testy za méně než 10 min
 • Diferencovaný display dává přímý pohled na reakce, jaké se v experimentu odehrávají

Parametry

 • Objem vzorku: 200 µL
 • Koncentrace vzorku: 150 ng/mL (100-1000kDa) do 5 µnL (4-20 kDa)
 • Molekulární váha vzorku: ≈ 150 Da
 • Limit detekce: 5 pg/mm2

stránky výrobce

SPR zobrazovací systém EzPlex

SPR zobrazovací systém OpenPlex

OpenPlex nabízí jednoduché operace s efektivními náklady, vysokou univerzálnost a stabilitu pro urychlení vašeho výzkumu. Jedná se o kombinaci zobrazování SPR pro multiplexní experimenty s otevřenou univerzální konfigurací. OpenPlex je ideální řešení pro vývoj label-free analýzy, multiplexních biotestů a biomolekulové detekce. OpenPlex používá SPRi pro sledování molekulových vazeb v reálném čase na více místech nacházející se na snímacím čipu.

 • Label-free analýza interakcí
 • Reálný čas monitorování kinetických křivek
 • Determinace afinity na kinetických parametrech
 • Multiplexní zobrazování (až 400 bodů)

Tři různé konfigurace průtoku buněk bez koncese:

 • Window flowcell kompatibilní s měřením fluorescence
 • Cuvette cell s elektrochemickým měřením
 • Normal flowcell pro standartní povrchové plasmové zobrazovací experimenty.

Parametry

 • Objem vzorku: 200 µL
 • Koncentrace vzorku: 300 ng/mL (100-1000 kDa) do 10 µnL (4-20 kDa)
 • Molekulární váha vzorku: > 240 Da
 • Limit detekce: 10 pg/mm2

stránky výrobce

SPR zobrazovací systém OpenPlex

SPRi - příslušenství

SPRi-Continuous Flow MicrospotterTM (SPRi-CFM)

SPRi-CFM je automatický dávkovač, který se používá pro plynulé ukládání dávek molekul. Vzorky kolují po povrchu, kde jsou zachyceny z roztoku, což vede k větší hustotě biomolekuly, lepší jednotnosti nanášeného místa a lepší citlivosti testu.

 • Snadné použití
 • Zachycení a ukládání molekul z komplexních vzorků
 • Žádná křížová kontaminace
 • Zvýšená nanášecí reprodukovatelnost a jednotnost
 • Zvýšená citlivost testů
 • Nanesení na SPRi-BiočipTM , SPRi-SlideTM a standartní skleněná sklíčka

Parametry

 • Nanášecí metoda: flow printing
 • Počet vzorků: 48 vzorků v čase na matici 4x12 , může být naneseno až 96 vzorků
 • Typ vzorků: zředěný vzorek do surového média
 • Velikost stopy: 400 µm čtverec s roztečí až 875 µm
 • Systém čištění: automatické čištění mezi vzorkem a zastavením práce
 • Kapacita skleněného sklíčka: 1 standartní skleněné sklíčko
 • Kapacita desky zdroje: 2 standartní mikrotitrační desky (96 nebo 384 otvorů)
 • SPRi-Slide™ nebo SPRi-Biočip™ kapacita: 1 SPRi-Slide™ nebo 1 SPRi-Biočip™

stránky výrobce

SPRi-Arrayer

SPRi-Arrayer je automatické, kompaktní a přenosné zařízení. Nanáší DNA, oligonukleotidy, proteiny, bakteriální klony a jiné materiály s nízkým cross znečištěním pomocí inox (vhodné pro elektro polymeraci) nebo natáhnutí kov-keramika kapilárních pinů.

 • Jednoduchý start, rychlost a univerzálnost
 • Tiskne na SPRi-BiočipTM , SPRi-SlideTM a standartní skleněná sklíčka
 • Tiskne až 400 (20x20) vzorků SPRi-BiočipTM a SPRi-SlideTM
 • Velikost stopy od 140 do 500 µm v závislosti na velikosti matice

Parametry

 • Nanášecí metoda: contact printing
 • Počet tisknoucích jehel: 1-16 v různých vzorech
 • Kapacita sklíček: 14SPRi-Slide™ kapacita: 4
 • SPRi-Biočip™ kapacita: 4
 • Technologie čistění jehel: mytí proudem tekutiny, sušení ve vakuu

 stránky výrobce

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás