Menu

Přístroje

Měření Zeta potenciálu

Analyzátor nanočástic SZ-100

SZ-100 Nanopartica je flexibilní analytický nástroj pro charakterizaci fyzikálních vlastností malých částic. V závislosti na konfiguraci a použití systému může být použit jako analyzátor velikosti částic, měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a nebo virálního koeficientu. Typickými aplikacemi jsou nanočástice, koloidy, emulze a submikronové suspenze. Analýza se provádí pomocí dynamického rozptylu světla s dynamickým rozsahem 0,3 nm – 8 µm. Náboj na povrchu částic je charakterizován pomocí SZ-100.  Zeta potenciál vzorku se používá jako indikátor stability disperze.

Specifikace: Velikost částic  - Dynamický rozptyl světla

  • Měřící rozsah: 0,3 nm – 8 µm
  • Přesnost měření: +/- 2%
  • Čas měření: 2 min
  • Cela vzorku: Cuvette cell
  • Objem vzorku: 12  µl ≈ 4 ml

Specifikace: Velikost částic  - Laserová doppler elektroforézní technika

  • Měřící rozsah: -200 - + 200 mV
  • Čas měření: 2 min
  • Objem vzorku: ≈ 100 µl pro jednorázovou celu

Molekulová hmotnost: Statický rozptyl světla Debyeovou technikou

  • Měřící rozsah: Mw: 1x33 – 2x107 g/mol
  • Cela vzorku: Cuvette cell

stránky výrobce

Analyzátor nanočástic SZ-100

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás