Menu

Přístroje

Měření velikosti částic

Analyzátor velikosti částic NanoPartica SZ-100

SZ-100 Nanopartica je flexibilní analytický nástroj pro charakterizaci fyzikálních vlastností malých částic. V závislosti na konfiguraci a použití systému může být použit jako analyzátor velikosti částic, měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a nebo virálního koeficientu. Typickými aplikacemi jsou nanočástice, koloidy, emulze a submikronové suspenze. Analýza se provádí pomocí dynamického rozptylu světla s dynamickým rozsahem 0,3 nm – 8 µm. Náboj na povrchu částic je charakterizován pomocí SZ-100.  Zeta potenciál vzorku se používá jako indikátor stability disperze.

Specifikace: Velikost částic  - Dynamický rozptyl světla

 • Měřící rozsah: 0,3 nm – 8 µm
 • Přesnost měření: +/- 2%
 • Čas měření: 2 min
 • Cela vzorku: Cuvette cell
 • Objem vzorku: 12  µl ≈ 4 ml

Specifikace: Velikost částic  - Laserová doppler elektroforézní technika

 • Měřící rozsah: -200 - + 200 mV
 • Čas měření: 2 min
 • Objem vzorku: ≈ 100 µl pro jednorázovou celu

 Molekulová hmotnost: Statický rozptyl světla Debyeovou technikou

 • Měřící rozsah: Mw: 1x33 – 2x107 g/mol
 • Cela vzorku: Cuvette cell

stránky výrobce

Analyzátor velikosti částic NanoPartica SZ-100

Laserový analyzátor částic LA-300

LA-300 laserový difrakční analyzátor distribuce částic je ideální kombinací výkonu, velikosti a ceny. Tvoří harmonickou rovnováhu mezi vysokou funkčností, snadným ovládáním, nízkými nároky na údržbu a nákladovou efektivností. Rozsah 0,1 – 600 µm odpovídající škále většině aplikací s možnosti jednoduché přepravy zařízení na místa, kde je potřeba. LA-300 umožňuje velice rychlou analýzu dat výsledků měření díky optické konstrukci a algoritmu za 20 s.

Specifikace:

 • Rozsah velikosti: 0,1 - 600 µm
 • Čas měření: Méně než 2 min včetně jednoduché prezentace dat
 • Požadavky měření: 10 mg na 1 g měření s 300 ml průtokem cely
 • Ultrasonic pracovní čas: 0-30 min s 1s přírůstkem měření
 • Cirkulace: 0-5500 ml/min (v případě destilované vody) a 15 voleb postupu
 • Princip operace: Teorie Mie rozptylu (laserové difrakce)
                                  Světlo je rozptýleno do 42 detektorů
 • Příslušenství:  Pro úplnou automatizaci sekvenční analýzy vzorků – Slurry Sampler
                              AutoFill čerpadlo pro automatické plnění disperzní kapaliny
 • Frakční cela/držák: Tento typ kyvety umožňuje měřit tekuté suspenze malé 5 ml

stránky výrobce

Laserový analyzátor částic LA-300

Laserový analyzátor částic LA-950

Partica LA-950 je analyzátor velikosti distribuce částic, který je založen na technologii laserové difrakce. Patří mezi nástroje s největší výkonností na trhu, je schopný měřit v rozsahu od nanočástic po půdy a sedimenty. Revoluční optický design poskytuje nejširší dynamický rozsah (0,01 – 3000 µm), největší signál šumu, nejrychlejší čas měření a nejlepší nanočásticový výkon nástroje na laserovou difrakci. LA-950 je jediným nástrojem schopným měřit 30 nm a 3 mm v jediném experimentu a ve stejném okamžiku.

Specifikace:

 • Rozsah měření: 0,01 – 3000 µm
 • Přesnost:  +/- 0,6%        
 • Rychlost: 5000 scanů/s (nejrychlejší měření na trhu)
 • Teorie: Mie rozptyl pro všechny velikosti rozsahu nahrazuje Fraunhofer – jen pro měření.
 • Zdroj světla: Polovodičové světelné zdroje s dlouhou životností
 • Detektory: 87 křemíkových fotodiod s vysokým rozlišením
 • Ovládání: AquaFlow vodný průtokový systém
                     SolvoFlow průtokový systém odolný vůči rozpouštědlům
                     PowderJet Dry práškový podavač
                     FractionCell ultra malý objem kyvety odolný vůči rozpouštědlům
                     PasteCell odolný systém vůcči vysoké viskozitě rozpouštědel
                     Přepínání mezi vzorkovacími systémy za méně než 60 s
                     Nejjednodušší a nejrychlejší přepínaní na trhu

Užívání:                   
AquaFlow, SolvoFlow a MiniFLow funkce vestavěného automatického plnícího čerpadla, automatické oplachování a in-line výkonné ultrazvukové sondy.
PowderJet nabízí udržení zpětné vazby do konce doručení vzorku
Modul metody Expert automatizuje tvorbu optimalizovaných metod.

Laserový analyzátor částic LA-950

Laserový analyzátor velikosti částic LA-960

Nejvyšší třída přesnosti a spolehlivosti laserové difrakce analýzy velikosti částic přístroje Horiba Partica LA-950V2 byla upgradována na LA-960, který umožňuje měření v dynamickém rozsahu 0,01 – 5000 µm (až do 3000 µm pro mokrý způsob měření) s některými novými funkcemi.

Specifikace:

 • Metoda měření: Teorie Mie rozptylu
 • Rozsah měření: 0,01 – 5000 µm
 • Čas měření: 1 min od plnění disperzní kapaliny a opláchnutí
 • Systém odběru vzorků: Požadované množství vzorku 10 mg až 5 g (závisí na materiálu)
 • Disperzní medium: 180 ml až 250 ml (pomocí průtokové cely)
 • Optický systém: Zdroj světla – 650 nm laserová dioda, 405 nm LED, řemíkové fotodiody
 • Cirkulační systém: Ultrazvuková sonda: 20 kHz – 7 úrovní výběru
                                   Cirkulační pumpa: 15 úrovní výběru
                                   Míchadlo: 15 úrovní výběru
                                   Průtoková/frakční cela: Tempax sklo
 • Pracovní teplota: 15 – 35 °C

Příslušenství k suchému podavači:

 • Disperzní metoda: Injektory řízené nucenou disperzí ve vzduchu (stlačený vzduch)
 • Vzorek dodávající metoda: Vibrační podavač
 • Metoda odchodu vzorku:  Vakuově řízené
 • Metoda nastavení koncentrace vzorku: Upraveno podle síly vibračního podavačce
 • Čas měření: 2 min
 • Pracovní teplota: 15 – 35 °C
 • Stlačený vzduch: 0,5 MPa do 0,8 MPa

stránky výrobce

Laserový analyzátor velikosti částic LA-960

ViewSizer 3000

Lepší způsob charakterizace nanočástic, který implementuje průlomové vylepšení technologie sledování částic, která zahrnuje metody lokálního osvětlení a detekce umožňující špičkovou vizualizaci, měření a koncentraci počtu nanočástic v širokém rozsahu velikostí.

stránky výrobce

ViewSizer 3000

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás