Menu

Přístroje

GD emisní spektrometry

Optický emisní spektrometr GD Profiler 2, GD Profiler HR

GD-Profiler 2 umožňuje rychlou a simultánní analýzu všech prvků včetně plynů dusíku, kyslíku, vodíku a chloru. Jedná se o ideální nástroj pro tenké vrstvy a procesní studie. Je vybaven radiofrekvenčním zdrojem, který může pracovat v pulsním režimu pro křehké vzorky výboje. Rozsah aplikací GD-Profiler 2 je od korozních studií až procesní kontrolu PVD povlaků. Používá se na vysokých školách, stejně jako v běžných závodech na výrobu kovů a slitin pro analýzu povrchu, hloubkovou profilovou analýzu a pro objemovou analýzu elektricky vodivých i nevodivých vzorků a vrstev.

  • Pouze generátor třídy E je standardem a optimalizovaný pro stabilitu a tvar kráteru umožňující reálnou povrchovou analýzu.
  • Zdroj může být pulsní se synchronní akvizicí pro optimální výsledky na křehkých vzorcích. Použití RF zdroje dovoluje analýzu konvenčních a nekonvenčních materiálů.
  • Simultánní optika poskytuje plný spektrální rozsah od 110 do 800 nm včetně UV oblasti za účelem analýzy H, O, C, N a Cl.
  • Horiba Jobin Yvon originální iontově leptané mřížky zajišťují nejvyšší světelnou propustnost pro maximální světelnou účinnost a citlivost.
  • Patentovaná HDD detekce poskytuje rychlost a citlivost bez kompromisů.
  • Snadná přístupnost vzorku umožňuje dostatek prostoru pro manipulaci se vzorkem.
  • Výkonný SW QUANTUM s Tabler report psacím nástrojem.
  • Centrovací laserové ukazovátko pro přesné nanesení vzorku.
  • Pouze u Horiba Scientific k dispozici monochromátor, který poskytuje ideální nástroj pro zvýšení flexibility přístroje schopností přidání “n+1“ prvku.

stránky výrobce

GD-Profiler HR poskytuje optimum z hlediska rozlišení a počtů prvků při řešení analytických problémů i v těch nejsložitějších maticích pomocí vysokého rozlišení simultánní optiky s 1 m ohniskové vzdálenosti.

stránky výrobce

GD-OES/ MS(Glow -Discharge Optical Emission SPectrophotometer/ Mass Spectrometer

Optický emisní spektrometr GD Profiler 2, GD Profiler HR

PP-TOFMS (Plasma Profiling – Time of Flight Mass Spektometer)

Tento nový přístroj kombinuje rychlost GD plasmového odprašování s rychlostí a citlivostí Time of Flight Spektometru. Plasma profilování TOFMS nabízí vyšší citlivost než GD OES a poskytuje izotopové a molekulární profily. Z vodivých anebo nevodivých tenkých nebo silných vrstev ve škále nanometrů umožňuje přímé simultánní kvantitativní měření všech prvků, izotopů a sloučenin v jakékoliv hloubce.

stránky výrobce

GD-OES/ MS(Glow -Discharge Optical Emission SPectrophotometer/ Mass Spectrometer

PP-TOFMS (Plasma Profiling – Time of Flight Mass Spektometer)

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás