Menu

Přístroje

Chemická fixace

Mrazová substituce a fixování vzorků za nízké teploty Leica EM AFS2 a FSP

Přístroj umožňuje zpracovávat vzorky pomocí mrazové substituce. Vzorky jsou zpracovány v kryokomoře, která je plněna párami tekutého dusíku z Dewarovy nádoby o objemu 35 l. Systém je vybaven UV LED světlem pro finální polymerizaci. Pro snadnou manipulaci se vzorky je systém vybaven stereomikroskopem s LED osvětlením. Přístroj lze volitelně dovybavit automatickým modulem Leica EM FSP, který zajišťuje přesun vzorku mezi reagenciemi a je vybaven integrovaným UV LED světlem.

Specifikace:

 • Mrazová sublimace a fixace vzorků
 • Chlazení z integrované 35l Dewarové nádoby
 • Možnost doplnění Dewarové nádoby bez nutnosti manipulace se vzorkem
 • Stereomikroskop pro snadnou manipulaci
 • UV LED stimulace pro rychlejší polymerizaci při fixování
 • Plně automatizovaný proces s jednotkou Leica EM FSP
 • Možnost vzdálené kontroly

stránky výrobce

Tkáňový procesor pro elektronovou mikroskopii Leica EM TP

První tkáňový procesor zpracovávající vzorky pro světelnou i elektronovou mikroskopii. Přístroj umí předehřát i předchladit jednotlivé reagencie k udržení konstantní teploty během procesu. Disponuje membránovým ovládacím panelem. Karusel je vybaven 24 stanicemi pro EM nebo 12 pro SM. Nastavení programu je možné i na PC. Integrovaný odtah zajišťuje čistotu vzduchu.

Specifikace:

 • Až 56 vzorků
 • 3, 4 nebo 8 segmentů v držáku vrorků
 • 24 stanic s reagenciemi
 • Manuální pohyb karuselu
 • Předehřátí nebo předchlazení reagencie
 • Možnost odloženého startu
 • Display zobrazující veškeré informace o procesu
 • Možnost uložení až 99 uživatelských programů
 • Integrovaný list reagencií
 • Kompatibilita s držáky vzorků pro CPD300
 • Záložní baterie

stránky výrobce

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás