Menu

Přístroje

Mikrokalorimetry - MicroCal

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-Capillary DSC

MicroCal VP-Capillary DSC System

MicroCal VP-Capillary DSC je velmi citlivý diferenční skenovací kalorimetr pro charakterizaci stability proteinů a jiných biomolekul. DSC měří přímo entalpii ∆ H a teplotu Tm, tepelně indukovaných strukturálních přechodů v roztoku. Tyto informace poskytují cenné poznatky o faktorech, které stabilizují nebo destabilizují proteiny, nukleové kyseliny, micelární komplexy nebo samostatně komplexy. Tyto informace mohou být použity k predikci expirační lhůty, vývoje strategie čištění, charakterizaci a vyhodnocení konstrukce proteinů nebo dalších bioterapeutických subjektů.

 • MicroCal VP-Capillary DSC systém poskytuje pohled do mechanismů rozkladu a složení molekul
 • Standartní formát 96 jamkové desky pro vysokou kapacitu a snadné zatížení
 • Až šest desek může být uloženo v termostaticky kontrolovaných zásuvkách
 • Minimální potřeba vývojového testu
 • Studium molekul v jejich přirozeném stavu, bez značení
 • Může být použit s roztoky, které se střetávají s optickými metodami, včetně metod obsahující kalné nebo barevné roztoky či suspenze částic
 • Průmyslem osvědčená stabilita indikující techniku
 • Nereaktivních 61 cel z tantalia pro vynikající chemickou odolnost zajišťující inertnost při práci s proteiny a dalšími biomolekulami
 • Přímé měření biomolekulární stability v roztoku
 • Zobrazení až 50 vzorků denně s bezobslužným plně automatickým provozem (plnění, injektování, čistění cel)
 • Uzavřené kapilární cely poskytující rychlé hodnoty zobrazení a rychlou teplotní rovnováhu

Parametry

 • Materiál cely: Tantalium
 • Čas odezvy: 5 s

Aplikace: 

 • Stabilita a skládání proteinů
 • Tekuté biofarmaceutické formulace
 • Proteinové inženýrství
 • Oblast studie protilátek
 • Charakterizace membrán, lipidů, nukleových kyselin a micelárních komplexů
 • Posuzování vlivů strukturálních změn na stabilitu molekul
 • Měření ultra těsných molekulárních interakcí
 • Hodnocení bioparability během výroby

 stránky výrobce

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-Capillary DSC

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-DSC

MicroCal VP-DSC System

MicroCal VP-DSC  je vysoce citlivý, snadno použitelný diferenční skenovací kalorimetr pro studium vzorků v roztoku. DSC měří entalpii ∆H rozvíjející se vlivem tepelné denaturace. DSC se též používá pro určení změny tepelné kapacity ∆Cp denaturace, dále může objasnit faktory pro složení a stability původních biomolekul, včetně hydrofobních reakcí, vodíkových vazeb, konformační entropie a fyzického prostředí. Poskytuje rychlý přesný přechod bodu determinace Tm .VP-DSC působí revoluci ve studiu kapalných formulací tím, že snižuje čas a náklady na testování stability. Navíc, kompletní termodynamický profil je generován pro pochopení faktorů, které mají vliv na konformaci a stabilitu.

 • Kompletní systém zahrnuje ThermoVac na přípravu vzorků a čištění zařízení
 • Není nutné žádné další příslušenství nebo spotřební materiál
 • Průmyslem osvědčená stabilita indikující techniku
 • Fixní poloha cel pro reprodukovatelný ultra senzitivní výkon s nízkými nároky na údržbu
 • Přímé měření stability biomolekul v roztoku
 • Nereaktivních 61 cel z tantalia pro vynikající chemickou odolnost zajišťující inertnost při práci s proteiny a dalšími biomolekulami
 • Minimální potřeba vývojového testu
 • Studium molekul v jejich přirozeném stavu, bez značení
 • Může být použit s roztoky, které se střetávají s optickými metodami, včetně metod obsahující kalné nebo barevné roztoky či suspenze částic
 • MicroCal VP-Capillary DSC poskytuje pohled do mechanismů rozkladu a skladby molekul

Parametry

 • Materiál cely: Tantalium
 • Čas odezvy: 7 s
 • Objem cely: ≈ 0.5 ml

Aplikace:      

 • Stabilita a skládání proteinů
 • Tekuté biofarmaceutické prostředky
 • Proteinové inženýrství
 • Oblast studie protilátek
 •  Charakterizace membrán, lipidů, nukleových kyselin a micelárních komplexů
 • Posuzování vlivů strukturálních změn na stabilitu molekul
 • Měření ultra těsných molekulárních interakcí
 • Hodnocení bioparability během výroby       

stránky výrobce    

Diferenciální skenovací kalorimetr VP-DSC

Izotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC

Pokročilý biochemický  a biofyzikální výzkum
Zjištění signálních drah
Získání nového pohledu do struktury /funkcí vztahů důležitých pro biomolekulární interakce
Provedení vazebných studií AND enzymové kinetiky měření
Výzkum koloidů,  procesů micelazice  a supramolekulárních sloučenin

Urychlení objevu léčiv
Hit validace – ověření > 20 hit za den pomocí automatizovaného MicroCal PEAQ-ITC
Optimalizace řízení – univerzální, label free, „zlatý standard“ KDs
Vývojový test – monitorování kvality vašeho proteinu/procentní aktivní protein

stránky výrobce

Izotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC

Izotermální titrační kalorimetr VP-iTC

MicroCal VP-iTC System

MicroCal VP-iTC200 umožňuje přímé a label free měření vazebné afinity a termodynamických parametrů. Jedná se o velmi citlivý izotermální titrační kalorimetr určeny pro snadné použití. Všechny funkce jsou ovládány pomocí SW za účelem minimalizovat zapojení obsluhy a usnadnit rychlé a přesné analýzy bez nutnosti odborných znalostí v oblasti termodynamiky.

 • Všechny vazebné parametry (afinita, stechiometrie, entalpie a entropie) v jediném experimentu
 • Obsahuje ThermoVac pro přípravu vzorku a čištění zařízení pro usnadnění pracovního postupu experimentu
 • Přímé měření milimolárních až pikomolárních vazebných konstant (102 do 109 M-1)
 • Volba ze tří uživatelských odezev pro všestrannost aplikace
 • Nereaktivní Hastelloy cely pro vynikající chemickou odolnost
 • Přesný dodací systém kapaliny pro přesné a reprodukovatelné injekce

Parametry

 • Rozměry: 20.3 x 43.8 x 36.5 cm (š x v x h)
 • Objem vzorku:2 ml
 • Přesnost injekce: < 1% v 2 µl
 • Objem stříkačky: 300 µl
 • Konfigurace cely: Coin-shape (tvar mince)
 • Režimy zpětné vazby: Ano (pasivní, vysoký zisk, nízký zisk)
 • Čas odezvy: 20 s1)
 • Propustnost: 4 – 8za 8 h denně
 • Hlučnost: 0.2 ncal/s2)
 • Teplotní rozsah: 2 °C – 80 °C
 • Objem cely: 1400 µl
 • Materiál cel: HastelloyTM

Aplikace:          

 • Charakteristika molekulových interakcí malých molekul, proteinů, kyselin, lipidů a ostatních biomolekul
 • Řízení optimalizace
 • Enzymová kinetika
 • Posouzení vlivu molekulární struktury se změnou vazebných mechanismů. Posouzení biologické aktivity

1)Vysoká zpětná vazba
2)
Teplota cely = 25 °C, bez zpětné vazby, 5 s filtrovací perioda, rychlost míchání = 1000 rpm

stránky výrobce

Izotermální titrační kalorimetr VP-iTC

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás