Menu

Přístroje

Aqualog

Aqualog nyní nabízí UV absorbanci a fluorescenci při excitačních vlnových délkách již od 200 nm. Kromě toho umožňuje kontinuální sběr dat, analýzu a export pro okamžité vícerozměrné analýzy a mnoho dalších.

Vlastnosti:

 • chlazený CCD fluorescenční detektor pro rychlý sběr dat, až 100x rychlejší než jiné stolní fluorimetry
 • dvojitý mřížkový monochromátor pro vynikající výběr vlnové délky

Parametry:

 • 150 W xenonová lampa
 • emisní rozsah 250 až 800 nm

stránky výrobce

Aqualog

Autoemisní spektroskopický elipsometr Auto - SE

Více informací na stránkách výrobce

Autoemisní spektroskopický elipsometr Auto - SE

DeltaFlex life-time spektrometr

Tento přístroj je určen pro měření luminiscenční doby života v rozsahu více než 11 řádů, aniž by bylo nutné měnit kabely nebo karty systému. Srdcem systému je DeltaHub časovací elektronika, která nabízí měření délky života od 25 ps až po 1 s. Skládá se ze zdroje o vysokých vzorkovacích hodnotách, vysokorychlostních detektorů a elektroniky s nízkou mrtvou dobou.

Vlastnosti:

 • až 10 000 TCSPC měření za sekundu – vhodné pro kinetické studie
 • výběr vlnové délky pomocí monochromátoru
 • komplexní software pro analýzu

Parametry:

 • minimální délka života 25 ps
 • mrtvá doba 10 ns
 • frekvenční rozsahy: 10 kHz až 100 MHz s DeltaDiode, 0.1Hz až 10kHz se SpectaLED

stránky výrobce

DeltaFlex life-time spektrometr

DeltaMyc mikroskop

DeltaMyc je cenově velmi dostupné řešení pro konfokální fluorescenční lifetime mikroskopii. K dispozici je vzpřímená i inverzní verze mikroskopu, které jsou ideální pro aplikace v materiálových studiích, tak i pro studium živých buněk a biologických preparátů. Časově rozlišená fluorescenční mikroskopie dokáže odhalit dynamické vlastnosti vzorku, jako je například přenos energie nebo molekulární vazby na úrovni mikronů.

Vlastnosti:

 • velký výběr různých laserových zdrojů světla
 • intuitivní software pro sběr a analýzu dat

Parametry:

 • TCSPC pro doby od 100 ps až k sekundám
 • laserové diody v rozsahu 370 nm až 980 nm

stránky výrobce

DeltaMyc mikroskop

DeltaPro life-time spektrometr

Přístroj DeltaPro spojil složitost TCSPC metody s efektivním a cenově dostupným řešením systému pro každou laboratoř. Pomocí DeltaHub časovací elektronický systém umožňuje bezproblémové měření doby luminiscence od pikosekund až po jednu sekundu. DeltaPro je modulární systém, který může být jednoduše upgradován.

Vlastnosti:

 • rychlé, spolehlivé USB 2.0 rozhraní pro bezproblémový přenos dat
 • komplexní software pro analýzu
 • měření doby života od 25 ps do 1 s

Parametry:

 • nejkratší doba měření 1 ms
 • mrtvá doba 10 ns
 • minimální délka života 25 ps s laserovým diodovým zdrojem

stránky výrobce

DeltaPro life-time spektrometr

DeltaTime TCSPC

DeltaTime TCSPC modul nabízí velkou akviziční rychlost, flexibilitu a dobrou dostupnost oproti jiným hybridním fluorescenčním systémům. DeltaTime bez problémů integruje monochromátory, polarizátory a další příslušenství.

Vlastnosti:

 • rychlý lifetime akviziční čas od jedné milisekundy
 • TCSPC měření
 • kompaktní stolní rozměry

Parametry:

 • měření doby života od 25 ps
 • mrtvá doba 10 ns
 • časový rozsah 10 ns až 11 s

stránky výrobce

DeltaTime TCSPC

Dual-FL stolní CCD spektrofluorimetr

Jediný CCD stolní spektrofluorimetr s vestavěným UV-VIS spektrofotometrem. Dokáže zpracovat neuvěřitelně rychlá kinetická data nebo celý spektrální obraz v rámci několika sekund.

Vlastnosti:

 • chlazený CCD fluorescenční detektor pro rychlý sběr dat, až 100x rychlejší než běžné stolní fluorimetry
 • rychlá skenovací frekvence 80 000 nm/s
 • citlivost na Ramanově píku vody větší než 20 000:1 RMS
 • dvojitý mřížkový monochromátor pro vynikající výběr vlnové délky

Parametry:

 • 150 W xenonová lampa
 • excitační rozsah od 200 až po 610 nm
 • přesnost excitační vlnové délky ± 1 nm
 • emisní rozsah 250 až 620 nm

stránky výrobce

Dual-FL stolní CCD spektrofluorimetr

FluoroLog 3 spektrofluorimetr

FluoroLog 3 spektrofluorimetr je nejvyšší model modulárního výzkumného systému, jehož účelem je analýza od ultrafialového spektra přes viditelnou oblast až po infračervenou oblast spektra. FluoroLog 3 může být doplněn širokou škálou doplňků pro zvýšení přesnosti a rychlosti v různých případech aplikací.

Funkce:

 • nejcitlivější spektrofluorimetr na světě
 • přístroj používá plně reflexní optiku, takže své výjimečné vlastnosti má v celém rozsahu spektra
 • k dispozici je možnost lifetime příslušenství

Parametry:

 • 450 W xenonová lampa
 • spektrální rozsah detekce od 240 nm až po 1700 nm
 • monochromátor: 1200 vrypů/mm
 • přesnost 0.5 nm

stránky výrobce

FluoroLog 3 spektrofluorimetr

FluoroMax 4 kompaktní spektrofluorimetr

FluoroMax 4 je kompaktní spektrofluorimetr společnosti HORIBA, který nabízí maximální citlivost ve fluorescenčních aplikacích a také další funkce, které nejsou u většiny stolních fluorescenčních systémů k dispozici.

Vlastnosti:

 • poměr signál/šum při použití na Ramanově píku vody: 3000:1 (6000:1 při použití RMS metody)
 • rychlé skenování – až 80 nm/s
 • TCSPC příslušenství umožňující rozšířit systém i pro lifetime měření
 • k dispozici také velké množství příslušenství jako jsou polarizátory, autosamplery, termostatování apod.

Parametry:

 • 150 W xenonová výbojka
 • PMT 185 - 850 nm
 • plně reflexní optika
 • RMS 6 000:1

stránky výrobce

FluoroMax 4 kompaktní spektrofluorimetr

Modulární spektroskopický elipsometr UVISEL 2

Více informací na stránkách výrobce

Modulární spektroskopický elipsometr UVISEL 2

NanoLog

Optimalizován pro NIR emise nanotrubic a kvantových teček. Nanolog nabízí nejvyšší třídu výzkumu ve spektroskopických měřeních a poskytuje rychlé excitační - emisní skenování v rámci sekund. Součástí je jedinečný software pro klasifikaci uhlíkových nanotrubic a pro výpočty energetických přenosů.

Vlastnosti:

 • rychlá excitační - emisní matice v sekundách
 • vysoká citlivost v NIR s InGaAs detektorem
 • vysoké rozlišení
 • usnadňuje kvalifikaci a kvantifikaci nanotrubic
 • modulární konstrukce pro experimentální nastavení

Parametry:

 • 450 W xenonová lampa
 • iHR320 emisní spektrograf: ohnisková vzdálenost 320 mm; f/4,1; disperze 2,31 nm/mm; rozlišení 0,06 nm

stránky výrobce

NanoLog

TOF-SIMS 5 hmotnostní spektrometr

TOF-SIMS 5 : Vynikající vlastnosti pro všechny SIMS aplikace

Přístroj TOF-SIMS 5 je poslední generací modelů TOF-SIMS (time-of- flight) vyvinutý v předchozích 25 letech. Jeho konstrukce zaručuje optimální výkonnost pro všechny aplikace SIMS (hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů). Obsahuje vysoce přesný manipulátor se vzorky, stejně jako systém pro kompenzaci nabíjení vzorků, což umožňuje analýzu téměř všech druhů vzorků a tak je typ TOF-SIMS 5 nejuniverzálnějším SIMS na trhu.
Modulární konstrukce přístroje dovoluje instalaci několika z řady optimalizovaných iontových děl, různé typy příslušenství pro přípravu a uchycení vzorků a dalších speciálních doplňků. Tím lze splnit řadu náročných analytických cílů. Plné počítačové ovládání přístroje a jeho parametrů zaručuje jednoduchost ovládání a vysokou úroveň automatizace.
Základní varianta přístroje obsahuje reflektronový typ TOF analyzátoru, poskytující vysokou průchodnost sekundárních iontů s velmi vysokým hmotovým rozlišením a vzorkovou komoru s manipulátorem v 5 osách (x, y, z, rotace a náklon) pro snadnou navigaci na vzorku a také rychlou vstupní vakuovou předkomůrku (load-lock), dále pak příslušenství pro kompenzaci elektrického nabíjení vzorku vhodné pro analýzu elektricky nevodivých vzorků, detektor sekundárních elektronů a moderní vakuový systém pro čerpání vnitřních prostor přístroje a komplexní datovou stanici a software umožňující totální automatizaci přístroje a zpracování naměřených dat.
K dispozici je škála příslušenství a doplňků jako ohřev a ochlazování vzorků pro analýzu těkavých složek, laserová postionizace neutrálních částic, atd. Lze nabídnout i různé sestavy pro in-situ přípravu vzorků včetně systémů pro přenos vzorků. Zvláště pak vysokovakuová kombinace s technikami jako je XPS, Augerova spektroskopie, a jiné UHV aplikace dovolují analýzu vzorků vícenásobnými technologiemi bez nutnosti vystavení vzorků vzduchu.

TOF-SIMS 5 se vyrábí v různých provedeních podle velikosti vzorkové komory:

 • 4“ verze – pro vzorky o průměru max. 100 mm
 • 8“ verze – pro vzorky o průměru max. 200 mm
 • 12“ verze – pro vzorky o průměru max. 300 mm

Základní parametry TOF-SIMS 5:

 • Ultravysoké zobrazující rozlišení pomocí nové Bi nanosondy
 • Vynikající schopnosti nízkoenergetického hloubkového profilování
 • Unikátní schopnosti hloubkového profilování MCs+ a pro malé oblasti povrchu vzorku
 • Nedostižný dynamický rozsah a nízké detekční limity
 • Sofistikovaný software pro snadnou obsluhu přístroje a zpracování dat
 • Modulární konstrukce pro různé sestavy optimalizované podle aplikace
 • Ergonomická konstrukce a malý půdorys přístroje pro snadnou instalaci

Příslušenství:

 • Bi nanosonda
 • Zdroj iontových aglomerátů ( klusterů) - GCS
 • Tubus se dvěma iontovými zdroji
 • EDR analýza
 • Rychlá rotace vzorku
 • Ohřev a ochlazování vzorku
 • Adaptér pro přenos vzorku bez kontaktu se vzduchem
 • Speciální držáky vzorků
 • Glove box
 • FIB systém pro GCS

stránky výrobce

TOF-SIMS 5 hmotnostní spektrometr

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás