Menu

Přístroje

C-Therm Dilatometr

Horizontální dilatometrie poskytuje klíčovou termickou analýzu expanzní a smršťovací charakteristiky materiálů při různých teplotách.  Produktová řada C-Therm Dilatometr umožňuje jedinečnou snadnost použití při studiu keramiky, skla a slitin kovů. Zařízení může být spárováno s C-Therm Tci analyzátorem tepelné vodivosti nabízející významné úspory a mimořádný výkon.

 

 • Teplotní rozlišení: 0.1°C
 • Max. výtlak: 4 mm
 • Δl rozlišení: 1,25nm/digit
 • Atmosféra: vzduch, vakuum, inertní plyn, redukční, oxidační, statická & dynamická
 • Rozměr vzorku: 10 až 50 mm délka x max Ø 12 mm
 • Držák vzorku: tavený křemík, korund
 • Konfigurace: single nebo duální LVDT systém
                         Pícka 1200°C nebo 1600°C
 • Topné tělísko: FeCrAl, SiC
 • Rychlost ohřevu: >50°C/min

stránky výrobce

C-Therm Dilatometr

C-Therm TCi analyzátor tepelné vodivosti

 • Rozsah tepelné vodivosti: 0 500 W/mK
 • Teplotní rozsah: -50 až 200 °C
 • Přesnost: lepší jak 5%
 • Měří pevné látky, kapaliny, prášky a pasty

C-Therm TCi je velice výkonný díky metodě MTPS (Modified Transient Plane Source)


Nabízí nejrychlejší a nejjednodušší způsob měření tepelné vodivosti

 stránky výrobce

C-Therm TCi analyzátor tepelné vodivosti

Calvetův kalorimetr C80

V současnosti jeden z nejvýkonnějších flexibilních velkoobjemových kalorimetrů na trhu pro schopnost replikovat téměř všechny experimentální podmínky. Tento přístroj má k dispozici široký výběr zkušebních cel umožňující simulovat téměř všechny procesy, včetně schopnosti provádět “batch“  nebo “semibatch“ reakce pod atmosférickým tlakem, aplikováním tlaku nebo tlakem generovaný reakcemi. V režimu teplotního skenování posuzuje chemické pochody.

Parametry:

 • Teplotní roszah: teplota okolí – 300°C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: 0.001 to 2 °C/min
  (ohřev a chlazení)
 • Zkušební cely: 12,5 ml (standardní cela) 
 • Tlak: s řízeným tlakem až do 1000 bar

stránky výrobce                                                                                           

Calvetův kalorimetr C80

Diferenciální skenovací kalorimetr Sensys DSC

Přístroj je vybaven Calvet 3D DSC senzorem, který nabízí bezkonkurenční rozlišení a testování vzorků až do objemu 270 μl. To zajišťuje přesné měření i pro širokou škálu heterogenních vzorků s přesností Cp 1%. Kelímky jsou zkonstruovány k jedinečné možnosti měření průtočných reakcí či reakcí pod vysokým tlakem. Unikátní Calvetův 3D senzor dovoluje tlakovat pouze vzorek a ne snímač. Na zkušební vzorek během testu mohou být aplikovány různé plyny a tlaky až do 400 bar. Možnost rozšíření na TG-DSC.

Parametry:

 • Teplotní rozsah: od teploty okolí  do  + 830°C
 • Chlazení pomocí LN2: do -120°C                                                  
 • Programovatelná rychlost ohřevu: od 0.01 do 30 °C/min-1
  (ohřev a chlazení)
 • Doba chlazení: 17 min (od 50°C do -100°C)
                          (s LN2)
 • Přesnost kalorimetie: +/- 0,1%
 • Citlivost: 6,7 μW/mW
 • Rozlišení: 0,35 μW / 0,035 μW
 • Automatický podavač: až 48 vzorků (i tlakových)

stránky výrobce

Diferenciální skenovací kalorimetr Sensys DSC

Izotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC

Pokročilý biochemický  a biofyzikální výzkum
Zjištění signálních drah
Získání nového pohledu do struktury /funkcí vztahů důležitých pro biomolekulární interakce
Provedení vazebných studií AND enzymové kinetiky měření
Výzkum koloidů,  procesů micelazice  a supramolekulárních sloučenin

Urychlení objevu léčiv
Hit validace – ověření > 20 hit za den pomocí automatizovaného MicroCal PEAQ-ITC
Optimalizace řízení – univerzální, label free, „zlatý standard“ KDs
Vývojový test – monitorování kvality vašeho proteinu/procentní aktivní protein

stránky výrobce

Izotermální titrační kalorimetr MicroCal PEAQ-ITC

Labsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC

Robustní a snadno ovladatelný systém pro vysoké teploty měření při TGA & STA, který je vybaven snadnovyměnitelnými plug and play snímači pro velmi přesné měření TGA, TG-DTA a TG-DSC až do teploty 1600°C. Volitelný Cp snímač spolu s přesným softwarem umožňuje měření Cp s přesností 2 %.

Parametry

 • Teplotní rozsah: teplota okolí – 1 600°C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: 0.01 to 100 °C min-1
  (ohřev a chlazení)
 • Maximální kapacita vah: 20 g
 • Automatický podavač vzorků: 30 vzorků a 6 referencí
 • Analýza plynů: připojení k simultánnímu měření pomocí MS, FTIR
 • Plyny: dva vstupy pro plyny (inertní nebo reaktivní) nebo 3 nosné plyny (volitelné)
            (MFC od 4 do 200 ml/min)
              + 1 doplňkový nebo reaktivní plyn
            (MFC od 0.3 to 16 ml/min)
 • CALISTO software: jednoduchá obsluha, upgrade na kinetiku

stránky výrobce

Labsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC

Mikrokalorimetr s multicelami μSC

Mikrokalorimetr s nejširším rozsahem teplot v rozsahu od - 40 do 200 ° C
Vysoká propustnost vzorků s dvěma měřicími celami, které představují snadnou výměnu a opakované použití.
Vysoká přesnost izotermálních a skenovacích módů umožňují studium přechodů tak i dlouhodobých izotermálních jevů, jako je stabilita nebo dlouhodobé reakce.

Parametry:

 • Teplotní roszah: -40°C až  to 200 °C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: od 0.001 do 1.2 °C/min-1
  (ohřev a chlazení)
 • RMS šum: 0.2 μW
 • Zkušební cely: 2 x 1ml – odnímatelná

stránky výrobce

Setsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC/TMA

Tento systém je určen pro testy vzorků v náročných podmínkách atmosféry a pro dlouhé izotermy. Přístroj disponuje symetrickými vahami, velkou robustností a flexibilní konfigurací pece. Tento systém může být konfigurován pro provozní teplotu až do 2400°C, pro použití s řízenou vlhkostí vzduchu, s vakuem a pro vysoce reaktivní atmosféru.

Parametry

 • Teplotní rozsah: teplota okolí – 2 400°C
 • Programovatelná rychlost ohřevu: 0.01 to 100 °C min-1
  (ohřev a chlazení)
 • Maximální kapacita vah: 35g/100g
 • TMA modul: vertikální, vzorek 20 mm, rozlišení 2 nm
 • Vakuum: < 10-5 mbar
 • Analýza plynů: připojení k simultánnímu měření pomocí MS, FTIR
 • Plyny: pokročilý ovládací panel pro práci s plyny vybaven průtokoměrem MFC, který umoňuje míchat jeden nosný plyn ze tří (od 4 do 200ml/min) s doplňkovým / reaktivním plynem ml/min (0.3 to 16 ml/min)
  Práce s korozivními plyny či vlhčenou atmosférou
 • CALISTO software: pro snadné ovládání, upgrade na kinetiku

stránky výrobce

Setsys Evolution – simultánní TG-DTA/DSC/TMA

Trident

Jeden instrument, tři metody měření tepelné vodivosti

MTPS: kontaktní metoda
TLS: pomocí sondy
FLEX TPS: pomocí plochého snímače

stránky výrobce

Metoda měření

MTPS-kontaktní medoda

TPS: přechodný můstek

TLS: pomocí sondy

Doporučené aplikace

Aerogely, automobilový průmysl, baterie, kompozity, izolace, explozivní vzorky a horniny, kapaliny, kovy, nanomateriály, polymery, gumy

Cement/beton, porózní materiály, keramika, polymery

Tavené plasty, polopevné látky, půda

(nevhodné pro nízko vizkózní kapaliny kvůli konvekci)

Rozsah tepelné vodivosti

Od 0.01 do 500 W/m. K

od 0.03 do 2000 W/mK

od 0.1 do 6 W/mK

Rozsah tepelné difuzivity

od 0 do 300 mm2/s*

od 0.01 do 1200 mm2/s

N/A

Rozsah tepelné kapacity

až do 5 MJ/m³K*

Od 0.1 do 5 MJ/m³K*

N/A

Rozsah tepelné efuzivity

od 5 do 40,000 Ws½/m²K

N/A

N/A

Teplotní rozsah

Od -50 ºC do 200 ºC

Volitelně až do 500 ºC

Od -50 ºC do 300 ºC

Od -55 ºC do 200 ºC

Preciznost

Lepší než 1 %

Lepší než 2%

Lepší než 3%

Správnost

Lepší než 5 %

Lepší než 5 %

± (3 % + 0.02) W/m.K

Doba testu

Od 0.8 do 3 sekund

Od 10 do 180 sekund

Od 1 do 4 minut

Velikost snímače

Průměr 18 mm

Průměry snímačů k dispozici: 6 mm, 13 mm a 30 mm

Délka 150 mm

Min. požadovaná velikost vzorku

Pevné látky: Minimální průměr 18 mm. Min. tloušťka je závislá na hodnotě tepelné vodivosti. Pro materiály pod 1 W/m K je doporučena min. tloušťka 1 mm.

Kapaliny & Prášky: 1.25 mL

Pro test jsou požadovány dva identické vzorky. Průměr vzorku musí být 2,5x větší než průměr snímače. Tloušťka musí být minimálně stejná jako průměr snímače.

 

80 mL

Max. velikost vzorku

Bezlimitní

Bezlimitní

Bezlimitní

Mezinárodní normy

ASTM D7984

ISO 22007-2, GB/T 32064

ASTM D5334, D5930, IEEE 442


Trident

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás