Menu

Přístroje

Ar Gas Cluster Ion Source

Nový multimodální zdroj Ar iontů (GCIS) je optimalizován pro hloubkové profilování organických materiálů v režimu  Arn+ klusterů a také pro anorganické materiály v režimu monoatomárních iontů Ar+, navíc však může generovat nízkoenergetický tok He+ iontů pro spektroskopii iontového rozptylu (ISS).

 

stránky výrobce

Ar Gas Cluster Ion Source

AXIS Nova (XPS)

Nová varianta AXIS Nova kombinuje XPS zobrazování a spektroskopické schopnosti s vysoce automatizovanou manipulac ítakéI s rozměrnými vzorky. AXIS Nova je zkonstruován na osvědčeném principu XPS spektrometrů řady AXIS firmy Kratos, obsahujícím m.j.: magnetické a elektrostatické transferové čočky, koaxiální neutralizaci náboje jen pomocí elektronů, analyzátor na bázi sferického zrcadla a hemisférický energiový analyzátor elektronů. Kratos vyvinul inovace jako jsou spektroskopický detektor se zpožďovacím liniovým načítáním a vysoce energetické RTG budící zdroje, použité v přístroji AXIS Nova a AXIS Supra schopné vyhovět většině náročných požadavků pro vědu a výzkum.

stránky výrobce

AXIS Nova (XPS)

ESCApe

ESCApe software řídí přístroje KRATOS snadno, stejně jako snímání naměřených dat a jejich zpracování v rámci jednoho nedělitelného softwarového balíku. Jde o poslední verzi v prostředí operačního systému MS Windows.  

stránky výrobce

 

Výrobce:Kratos Analytical
Oblast použití:
Poptat produkt
ESCApe

XPS (ESCA) aplikace

Každá oblast studia vyžaduje specializovaný přístup a každá analytická technika má své specifické přednosti a výhody.  Pod touto přístupovou adresou získáte stručný přehled aplikací technik povrchové analýzy podporované firmou Kratos Analytical.

stránky výrobce

 

Výrobce:Kratos Analytical
Oblast použití:
Poptat produkt
XPS (ESCA)  aplikace

XPS systém AXIS Supra+

Výrazné zlepšení parametrů nejužívanějšího XPS na světě

Ke stovkám jiných přístrojů řady AXIS , instalovaných ve světě, přichází nová varianta, AXIS Supra Plus.

AXIS Supra+ je vybaven na rozdíl od mnoha jiných XPS spektrometrů kompletní automatizací také díky plně počítačem ovládané manipulaci se vzorky a nastavováním parametrů přístroje. Transfer vzorků bez nutnosti zásahu obsluhy a jejich výměna během analýzy jsou dosaženy koordinací funkcí přechodového zásobníku na vzorky Flexi-lock a automatickým stolkem v UHV analytické komoře přístroje. 

ESCApe integrovaný akviziční a procesní software garantuje využívání přístroje  AXIS Supra+  na maximum jeho možností a poskytuje snadné komunikační rozhraní se spektrometrem.

 

stránky výrobce

XPS systém AXIS Supra+

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás