O společnosti

Naše orientace a název společnosti

Cíle společnosti SPECION, s.r.o. jsou dány její historií, ale i blízkou a vzdálenější budoucností. Pokračujeme v dlouholeté spolupráci s výrobci HORIBA Scientific (dříve JOBIN YVON), Riber, Hitachi, CTS GmbH, Setaram Instrumentation, C-Therm, Kratos Analytical, ION-TOF, Köhler Automobiltechnik, ENGIE, SÜSS MicroTec, Brockhaus, Leica Microsystems, Malvern Panalytical. Název společnosti je dán nabídkou SPECtra produktů, z nichž mnoho využívá různé techniky SPECtroskopie.
V mnoha našich produktech se setkáme též s IONty, tedy atomárními částicemi, ať už jsou zdrojem buzení materiálu či biovzorku (SIMS), tak jsou určeny pro jeho úpravu (FIB) nebo jsou předmětem detekce (SIMS).
Spojením těchto dvou zkratek tedy vznikl název SPECION a budeme rádi, pokud pro další roky budeme pro vás spolehlivým dodavatelem přístrojové a zkušební techniky.

Historie firmy

Společnost SPECION, s.r.o. je název původní společnosti LABIMEX s.r.o, spojitě pokračující od roku 1993 svou činností v oboru dovozu a servisu špičkové přístrojové techniky renomovaných výrobců. Naše spolupráce s některými výrobci z Francie však trvá již od roku 1989, tehdy v podobě kanceláře obchodního zastoupení firmy COMEF.
V roce 2009 došlo ke změně názvu a sídla společnosti.

Naši dodavatelé:

© 2014 Specion.cz - Laboratorní a zkušební technika   |   Napsali o nás